Tulenjohto- ja kranaatinheitinkurssi

Loading Loading...

Ajankohta 1.8.2020 - 2.8.2020
Aika 8.00 - 17.00
Kesto 2,0
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Paikkakunta
Paikkakunta Ylämylly
Ilmoittautumisaika 20.5.2020 8.30 - 30.6.2020 18.00


Tavoite

Koulutus annetaan kahdessa koulutusryhmässä: 1) Tulenjohto 2) Tuliasema

Tulenjohtokoulutukseen osallistuvat kurssilaiset:
Kurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset kurssin jälkeen:
- osaavat tulenjohtoryhmän kokoonpanon ja kaluston ja henkilöstön
tehtävät
- osaavat maalin paikantamisen ja maalinpaikannuslaitteen (MPL15)
käytön
- osaavat tulikomennon laatimisen, havaintojen tekemisen ja tulen
korjaamisen
- osaavat lyhytkanta-ammunnan
- osaavat LV217m:n, P90:n ja SANLA:n käyttökuntoon laiton ja osaavat
niiden perustoiminnot
- tuntevat käsisuuntakehämittauksen perusteet ja tasotyön
- tuntevat tulenkäytön perusteet
- tuntevat tarkistusammunnat

Tuliasemakoulutukseen osallistuvat kurssilaiset:
Kurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset kurssin jälkeen:
- tuntevat KRH-ammunnan perusteet
- osaavat käsisuuntakehän käytön
- osaavat LV217m:n, P90:n ja SANLA:n käyttökuntoon laiton ja osaavat
niiden perustoiminnot
Osaavat kevyen kranaatinheittimen osalta:
- tuliaseman ampumatekniset vaatimukset
- ampumakuntoon panon suuntaaminen ml
- asemaanmenon
- ampumatoiminnan valmistelut (kalusto) ja tulitoiminnan
- toiminnan häiriötapauksissa
- lyhytkanta-ammunnan

Kenelle kurssi soveltuu

Reserviläisille, joilla on peruskoulutus joko tulenjohdon tai kranaatinheittimistön eri tehtäviin.
Puolustusvoimat tekee lopullisen päätöksen kurssilaisen hyväksymisestä kurssille.

Esitiedot

Kurssi on itsenäinen kurssikokonaisuus ja samalla valmistava harjoitus Sotinpurolla 28.-30.8.2020 toteutettavalle Karjalan Miekka -harjoitukselle (PVVEH)
Kurssilaiset saavat kurssista kaksi (2) rinnasteista kertausharjoituspäivää (PKALTSTO:n päällikön päätös MQ1941/28.1.2020)
Kurssi on kurssille hyväksytyille henkilöille maksuton.
Ylämyllyllä on mahdollisuus majoittua lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Yöksi on mahdollista myös poistua koulutuspaikalta (yövapaa noin klo 22.00 - 07.00)

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Alustavat ohjelmat koulutusryhmittäin (muutokset mahdollisia)

Tulenjohtokoulutus:

Lauantai 1.8.2020
klo 8.00 mennessä Kouluttajien palvelukseenastuminen
klo 9.00 mennessä Kurssilaisten palvelukseenastuminen
klo 9.00 - 11.00 Varustaminen, puhuttelut
klo 11.00 - 12.00 Lounas
klo 12.00 - 16.00 Käsisuuntakehän käsittely
Käsisuuntakehämittaus + tasotyö
Maalinpaikannuslaite (MPL15) käsittely ja käyttö
klo 16.00 - 17.00 Päivällinen
klo 17.00 - 21.00 LV217M, P90 ja SANLA
-käyttökuntoon laitto ja perustoiminnot
-viestiliikenne
Tulenjohtajan kartta
-valmistelu
-koordinaattien lukeminen
-maalinpaikannus kartalta
Tulikomentoharjoittelu

klo 21.00 - Iltapala, lepo

Sunnuntai 2.8.2020

klo 6.30 - 7.30 Aamupala, koulutusvalmistelut
klo 7.30 - 12.30 Tulenjohtoryhmän toiminta lyhytkantamenetelmässä
Lyhytkantamenetelmän kehysharjoitus yt.
tuliasemakurssin kanssa
klo 12.30 - 13.15 Lounas
klo 13.15 - 16.00 Harjoituskaluston huolto ja palautus
Henkilökohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Palautetilaisuus, kotiuttaminen

Tuliasemakoulutus:

Lauantai 1.8.2020
klo 8.00 mennessä Kouluttajien palvelukseenastuminen
klo 9.00 mennessä Kurssilaisten palvelukseenastuminen
klo 9.00 - 11.00 Varustaminen, puhuttelut
klo 11.00 - 12.00 Lounas
klo 12.00 - 16.00 Käsisuuntakehän käyttö
81KRH71Y
-ampuma- ja kuljetuskuntoon laitto
-tuliaseman tiedustelu/valmistelu
-asemaanmeno
-suuntaaminen, tulitoiminta, tulikomentopöytäkirja
klo 16.00 - 17.00 Päivällinen
klo 17.00 - 21.00 81KRH71Y
- tuliasematoiminta jatkuu
- laukeamattoman poisto
- ampumakuntoisuuden tarkastaminen
LV217M, P90 ja SANLA
- käyttökuntoon laitto ja perustoiminnot
- viestiliikenne
klo 21.00 - Iltapala, lepo

Sunnuntai 2.8.2020
klo 6.30 - 7.30 Aamupala, koulutusvalmistelut
klo 7.30 - 12.30 Ampuma-arvojen määrittely LYKA:ssa
Tuliasematoiminta
Sovellettu asemaanmeno harjoitus ja tulitoiminta yt. tj-
kurssin kanssa
klo 12.30 – 13.15 Lounas
klo 13.15 - 16.00 Harjoituskaluston huolto ja palautus
Henkilökohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Palautetilaisuus, kotiuttaminen

Hinta

Kurssi on kurssille hyväksytyille maksuton.

Koulutuspaikka

Ylämyllyn Varastoalue
Paloaukeantie 10 A
80400 Ylämylly

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Jari Kuokkanen (kuokja@outlook.com, 0503716317)
Koulutuspäällikkö Timo Mononen (timo.mononen@mpk.fi, 0407194105)