JohdaNASTA I

Loading Loading...

Ajankohta 11.1.2020 - 12.1.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 12.11.2019 18.35 - 5.1.2020 21.00


Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija tietää NASTA-harjoituksen tavoitteet ja organisaation tehtävät sekä osaa laatia oman tehtävän osalta toimintasuunnitelman harjoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia johtamistehtävään.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt ja toimistojen vastaavat, kurssinjohtajat, kurssin varajohtajat, yhteysupseeri, MPK:n edustaja.

Esitiedot

NASTA-harjoituksen organisaation vastuuhenkilöt suorittavat kurssit JohdaNASTA I-II ja harjoituksen yhteydessä JohdaNASTA III.
Harjoituksen organisaation osallistujien tulee olla Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön jäseniä ja vastuuhenkilöiltä edellytetään kokemusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään NASTA-harjoituksen tavoitteisiin, toimintaympäristöön ja organisaation tehtäviin. Koulutus sisältää myös teoriaa ja käytännön harjoittelua johtamisen ja johtajuuden perusteista.

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
NVL maksaa osallistumismaksun.

Koulutuspaikka

Vanha esikuntakomppania
Immolantie 9
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Anne-Marie Pelkonen, anne-marie.pelkonen@outokumpu.com, 0400 144 368
Taina Hämäläinen, taina.t.hamalainen@gmail.com, 0442840680
Ahti Piikki, ahti.piikki@mpk.fi, 0299290901