NASTA VINKA: JohdaNASTA II

Loading Loading...

Ajankohta 19.9.2020 - 20.9.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 12.11.2019 18.35 - 13.9.2020 15.00


Tavoite

Kurssilainen osaa toteuttaa ja johtaa NASTA-harjoituksessa vastuullaan olevat tehtävät sekä tunnistaa oman johtajuuden merkityksen harjoituksen onnistumisessa. Kurssilainen soveltaa oppimistaan tulevassa NASTA harjoituksessa ja hallitsee toimintaympäristön erityispiirteet.
Kurssilainen tuntee johtamisen perusteet sekä tunnistaa johtamiseen ja viestintään liittyvät haasteet. Kurssilainen on motivoitunut kehittymään johtajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, kurssinjohtajat ja kurssin
varajohtajat, toimistojen vastaavat, ensiapuvastaava, MPK:n edustaja, yhteysupseeri. Maastokatselmukseen 19.9. voivat osallistua toimiston tukihenkilöt, huollon toimijat ja kuljettajat.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Kurssi on osa organisaation JohdaNASTA I-III koulutusta.
MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi NASTA-harjoituksen suunnittelua ja toteutusta sekä valmennetaan harjoituksen toimijoita johtotehtäviin. Kurssi sisältää johtamisen teoriaa, täydentäen JohdaNASTA I -kurssilla opittua. Lisäksi tutustutaan toimintaympäristöön ja viimeistellään harjoitusta. Ohjelma lähetetään erikseen ennen harjoitusta kurssilaisille.

Hinta

Koulutuspaikka

Ilmasotakoulu
Viestitie 9, josta opastus
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Anne-Marie Pelkonen, 0400 144 368,
anne-marie.pelkonen@outokumpu.com
Varajohtaja Taina Hämäläinen, 044 284 0680,
taina.t.hamalainen@gmail.com
Koulutuspäällikkö Ahti Piikki, 0299290901, ahti.piikki@mpk.fi,