Voimavarapäivä / auttajana kehittyminen

Loading Loading...

Ajankohta 10.10.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 1
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 20.11.2019 12.39 - 2.10.2020 9.00


Tavoite

Antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovaikutukseen ja vertaistukeen. Antaa valmiuksia ymmärtää rajanvetoa oman elämän eri roolien välillä. Tukea auttajana jaksamista.

Kurssin jälkeen kurssilaiset:

Tuntevat Tunnistavat mahdollisia haastavia tilanteita, joita omassa arkielämässä/harrastuksessa saattaa tulla vastaan ja osaavat ratkaista niitä tai pyytää apua oikealta taholta. Tunnistavat omat voimavaransa ja oman hyvinvointinsa merkityksen

Osaavat Kuunnella omaa itseään enemmän ja tunnistaa hyvinvointiin liittyviä asioita. Osaavat entistä enemmän huolehtia omasta itsestään. Saavat kokemuksen auttajana kehittymisestä. Kokevat aistielämysten merkityksen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.

Esitiedot

Ei omaa akuuttia kriisiä meneillään. Oma psyykkinen vointi tasapainossa. Ei taustakoulutus vaatimusta.

Sisältö

KURSSIN OHJELMA:
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 – 11.00 Tutustuminen ja virittäytyminen
Stressi – uhka vai mahdollisuus
11.00 – 11.45 Lounas
11.45 – 13.45 Auttajan rooli ;Kohtaaminen, kuuntelun merkitys
Aistielämykset hyvinvoinnin vahvistajana
Näkökulmia hyvinvointiin
13.45 Kahvi
14.15 – 15.00 Omat voimavarat ja niiden vahvistaminen
15.00 Kurssin päättäminen ja kurssipalaute

Hinta

35,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Panssariprikaati Vaakunasali
Parolannummentie 219
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Anne Seulanto
040 741 8991

Kouluttaja
Pia Yli-Pirilä
Kriisi- ja traumapsykoterapeutti,
EMDR-terapeutti,
rentoutusohjaaja (SHY),
työnohjaaja