Hämeen Ilves 2020 Harjoituksen johtokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 18.9.2020 - 20.9.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 18.12.2019 8.05 - 21.8.2020 17.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset harjoituksen valmisteluihin, harjoituksenaikaiseen johtamiseen ja toimintojen tukemiseen, varotoimintaan ja harjoituksen jälkeisiin toimintoihin.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille yli 18 - vuotiaille Suomen kansalaisille. Harjoituksen johtokurssin organisaatio luodaan erikseen ja tehtäviin voidaan sijoittaa myös asepalveluksen suorittamattomia henkilöitä. Tehtäviin ilmoittautuneet ja nimetyt kutsutaan valmistelutilaisuuksiin erikseen.

Esitiedot

Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
Harjoituksen johtokurssin henkilöstön tehtävät:
- Kurssinjohtaja - vastaa kurssin ja harjoituksen perustamisen ja purkamisen suunnittelusta sekä kurssin koulutusohjelmasta
- Huoltopäällikkö - vastaa harjoituksen perustamisesta ja materiaalihallinnosta
- Kuljetuspäällikkö - vastaa ajoneuvojen jakamisesta ja käytöstä
- Toimistopäällikkö - vastaa harjoituksen hallinnollisista asioista
- Turvallisuuspäällikkö - vastaa harjoituksen palvelusturvallisuudesta
- Tiedotuspäällikkö - vastaa harjoituksen ulkopuolisesta tiedottamisesta
- EA-henkilö - vastaa harjoituksen EA-toiminnasta ja osallistuu ensiapukoulutukseen
- Kurssivääpeli - vastaa harjoituksen majoitusjärjestelyistä ja vastaa harjoituksen johtokurssin muonituksesta
- Toimistohenkilstö - vastaa kurssivahvuuksien ylläpidosta ja turvallisuuspäivystyksestä

Sisältö

Vaihe 1. 1.4.-1.9.2020 Harjoituksen suunnittelu
Vaihe 2. 4.9.-17.9.2020 Harjoituksen valmistelut
Vaihe 3. 18.9. 10:00-19:00 Harjoituksen perustaminen
Vaihe 4. 19.-20.9. Harjoitusaikainen johtaminen, varotoiminta ja purkuvalmistelu
Vaihe 5. 20.9. Harjoituksen purkaminen ja palautukset
Vaihe 6. 20.9- Harjoituksen jälkityöt

Hinta

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Mika Saarinen
050 3442026
mika.saarinen@janakkala.fi

Kurssin varajohtaja
Seppo Kopra
050 3582857
seppo.i.kopra@gmail.com

Huoltopäällikkö
Jari Lemmetyinen
040 8696570
jari.lemmetyinen@gmail.com

Sauli Mäentausta
040 8487007
sauli.maentausta@mpk.fi