MPK kurssinjohtajakurssi

Loading Loading...

Ajankohta 20.11.2020 - 22.11.2020
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 18.12.2019 14.19 - 20.10.2020 23.00


Tavoite

Tuntee Puolustusvoimien MPK:ta ohjaavat määräykset, sopimukset ja normit.
Tuntee MPK:n kurssirakenteen ja kurssin järjestämiseen vaadittavat ohjeet.
Osaa valmistella ja johtaa MPK:n kurssin ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Hallitsee yleisen johtamisen ja henkilöstön käytön.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille yli 18 -vuotiaille Suomen kansalaisille, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita toimimaan kurssinjohtaja- tai kurssin kouluttajatehtävissä MPK:n kursseilla.

Esitiedot

Reservin upseeri tai aliupseerikoulutus sekä MPK:n kouluttajakurssien suorittaminen katsotaan eduksi, mutta eivät ole välttämättömiä.
Aikaisempi tuytustuminen ja osallistuminen MPK:n koulutustoimintaan auttaa kurssilla käsiteltävien asioiden omaksumista.

Sisältö

Puolustusvoimien reservin koulutusta ohjaavat normit
MPK:n ohjeet ja määräykset.
MPK:n kurssirakenne ja henkilöstön tehtävät
Kurssisuunnitelman ja tukipyynnön tekeminen
Kurssinjohtajan tehtävien käytännön harjoittelu.

Hinta

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Arto Kolehmainen
040 5275108
ajt.kolehmainen@gmail.com


Sauli Mäentausta
040 8487007
sauli.maentausta@mpk.fi