Kotiseutuharjoitus

Loading Loading...

Ajankohta 23.10.2020
Aika 9.00 - 18.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 21.1.2020 14.38 - 11.10.2020 23.00


Tavoite

Kotiseutuharjoitus
- nostaa esille järjestöjen turvallisuuskoulutusta
- yhteensovittaa toimijoiden varautumista pienten ja suurten häiriötilanteiden varalle
- kokoaa yhteen eri toimijoiden varautumis- ja turvallisuusosaamisen
- tarjoaa mahdollisuuden harjoitella yhdessä
- luo yhteistyötä turvallisuustoimijoiden välille

Harjoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kolmannensektorin toimijoiden toiminta omalla osaamisalueellaan yhteisessä tilannekuvassa ja toimintaympäristössä.
Harjoituksessa harjoitellaan myös kolmannensektorin toimijoiden ja viranomaistoimijoiden yhteistoimintaa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille yli 16 -vuotiaille Suomen kansalaisille. Alle 18 -vuotiaan osallistuessa harjoitukseen, vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus osallistumiseen.

Esitiedot

Kotiseutuharjoitus on yhteinen varautumisharjoitus, johon järjestöjen vapaaehtoistoimijat ja hälytysryhmät, kunta sekä viranomaiset voivat tulla kouluttautumaan ja harjoittelemaan yhdessä muiden kanssa.
Kotiseutuharjoituksessa eri toimijat välittävät muille parasta osaamistaan, oppivat toisiltaan ja harjoittelevat yhdessä toimimista mahdollisissa häiriötilanteissa.

MPK toimii Kotiseutuharjoitusten organisoijana ja tarjoaa osallistuville yhteisöille koulutusalustan, jonka avulla erilaiset järjestöt ja muut toimijat voivat organisoida yhteisen harjoituskokonaisuuden.

Hattulan kunnan alueella järjestetään lokakuun lopussa Kotiseutuharjoitus
HATTULA20

Harjoitus on osa Maanpuolustusjärjestöjen yhteisesti käynnistämää valtakunnallista koulutusverkostohanketta, jonka tavoitteena on tukea turvallisuusjärjestöissä toimivien vapaaehtoistoimijoiden kouluttautumismahdollisuuksia.
Harjoituksen tarkoituksena on testata ja kehittää Kanta-Hämeen koulutusjärjestöjen yhteistyöryhmän (KOVER) toimintaa sekä löytää parhaita käytänteitä kokonaisturvallisuuden vapaaehtoistoimijoiden yhteiseen harjoitteluun. Lisäksi tarkoituksena on tukea kolmannensektorin toimijoiden valmiutta toimia yhteistyössä 2. sektorin kanssa mahdollisissa häiriötilanteissa.

HATTULA20 -harjoitukseen kokoontuu useita kokonaisturvallisuuden alan järjestöjä ja muita toimijoita. Näitä ovat esimerkiksi SPR Hämeen piiri, Vapepa Hämeenlinna ja Hämeen pelastusliitto sekä useat Etelä-Hämeen reserviläisjärjestöt. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Hämeen maanpuolustuspiiri / Hattulan koulutuspaikka toimii uudenlaisen harjoitustyypin organisoijana ja koulutusalustana. Harjoituksen kokonaissuunnittelusta vastaa Kanta-Hämeen KOVER.

Kotiseutuharjoitusten tarkoituksena on tuoda yhteen järjestöjen kokonaisturvallisuuskoulutusta sekä nostaa esille varautumista ja turvallisuutta pienten ja suurten häiriötilanteiden varalle. Mukaan on tarkoitus saada niin viranomaisia, kuntia, elinkeinoelämää, kuin ennen kaikkea järjestöjäkin.

Kotiseutuharjoitukset ovat kaikille kiinnostuneille avointa siviilitoimintaa. Jokainen voi osallistua tapahtumiin omista lähtökohdistaan sekä omilla varusteillaan ja tavoitteillaan.

Sisältö

Pe 23.10.2020
- Kriisitilanneharjoitus yt. Hattulan kunta

Hinta

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Timo Mörsky
Harjoituksen johtaja
040 7531399
tkmorsky@gmail.com


Sauli Mäentausta
040 8487007
sauli.maentausta@mpk.fi