Psyykkinen toimintakyky ja sen ylläpitäminen kriisissä

Loading Loading...

Ajankohta 31.10.2020 - 1.11.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Tampere
Ilmoittautumisaika 30.8.2020 10.57 - 11.10.2020 23.00


Tavoite

Kurssin suoritettuaan osallistuja:
· TUNTEE psyykkisen kriisin ja psyykkisen toimintakyvyn käsitteet.
· TUNTEE traumaattisen kriisin keskeisiä käsitteitä.
· TUNTEE traumaattiset kriisitilat sekä traumaattisen kriisin neljä eri vaihetta.
· TUNTEE stressihäiriön käsitteen.
· TUNTEE keskeiset traumaattiselle tapahtumalle altistuneisiin ihmisiin liittyvät ilmiöt.
· TUNTEE psyykkisen ensiavun perusteet ja sitä antavat viralliset tahot pääpiirteissään.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille psyykkisestä toimintakyvystä ja sen ylläpitämisestä kiinnostuneille. Kurssin aikana käydään läpi keskeisiä psyykkiseen toimintakykyyn ja sen ylläpitämiseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta.

Kurssin johtajana ja kouluttajana toimii KT, YTM (sosiaalityön koulutusohjelma) Juha Mäki-Ketelä, jolla on kokemusta mm. nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja kriisityöstä sekä lastensuojelusta.

Esitiedot

Kurssi koostuu ennakkopohdinnoista ja oppitunneista. Ennakkopohdinnat puretaan ryhmätyöskentelynä. Kurssin aikana jokainen kurssilainen laatii oppimispäiväkirjan.

Kurssilaisille ei tarjota majoitusta.

Kurssia edeltää samansisältöiset webinaarit 30.9. klo 18-20 ja 7.10. klo 18-20. Webinaareihin osallistuminen ei ole edellytys lähikoulutukseen, mutta sitä suositellaan aiheeseen perehtymiseksi.

Kurssilaisille ei ole tarjolla majoitusta.

Sisältö

Kurssi sisältää oppitunteja, luentoja ja ryhmätöitä.

Lauantai 31.10.2020
8.45 – 9.15 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
9.15 – 10.00 Kurssin aloitus: Kurssin sisällön, tavoitteiden ja kurssilaisten esittely
10.00 – 11.45 Oppitunti 1: Psyykkinen toimintakyky ja traumaattinen kriisi. 1. ja 2. ennakkotehtävän purku.
11.45 – 12.15 Lounas
12.15 – 14.00 Oppitunti 2: Traumaattiset kriisitilat sekä traumaattisen kriisin eri vaiheet. 3. ja 4. ennakkotehtävän purku.
14.00 – 14.15 Kahvi
14.15 – 16.00 Oppitunti 3: Stressihäiriöt. 5. ja 6. ennakkotehtävän purku.
Ohjeistus seuraavaa päivää varten.
Muutokset päiväohjelman sisältöön ja aikatauluun ovat mahdollisia.

Sunnuntai 1.11.2020
9.30 – 10.00 aamukahvit ja aloitus
10.00 – 11.45 Oppitunti 4: Traumaattiselle tapahtumalle altistuneet. Ennakkotehtävien 7. ja 8. purku purku.
11.45 – 12.15 Lounas
12.15 – 14.00 Oppitunti 5: psykososiaalinen tuki ja auttajien auttaminen. Ennakkotehtävien 9. ja 10. purku.
14.00 – 14.15 Kahvi
14.15 – 16.00 Oppitunti 6: Loppukeskustelut, palautteen kerääminen jne. Ohjeistus lopputehtävän laatimista varten.
Ohjeistus lopputehtävää varten.
Muutokset päiväohjelman sisältöön ja aikatauluun ovat mahdollisia.

Hinta

30,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Tampereen Hippostalo
Uimalankatu 1
33540 Tampere

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Juha Mäki-Ketelä
jmakiketela@gmail.com
050-5993218

Kurssin hallinto
MPK piiripäällikkö Matti Eskola
matti.eskola@mpk.fi
040 5731462