NASTA Friski 2021: JohdaNASTA I

Loading Loading...

Ajankohta 12.12.2020 - 13.12.2020
Aika 8.30 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Ilmajoki
Ilmoittautumisaika 9.9.2020 8.00 - 8.12.2020 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa toteuttaa ja organisoida NASTA-harjoituksessa vastuullaan olevat tehtävät sekä tuntee johtamisen merkityksen harjoituksen onnistumisen kannalta. Kurssilainen osaa soveltaa kurssilla opittuja asioita tulevassa NASTA harjoituksessa ja toimia osana suurta joukkoa

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, kurssinjohtajat ja kurssin varajohtajat, toimistojen ja huollon vastaavat.

Esitiedot

Vuosittaiset NASTA-harjoituksen ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Harjoituksen organisaatio kouluttautuu ennen varsinaista harjoitusviikonloppua Johda-NASTA I-II-kursseilla.

Kun sinut on hyväksytty valitsemallesi kurssille, saat postissasi noin kuukautta ennen kurssikirjeen tarkennetuin aikatauluin ja ajo-ohjein.

Sisältö

JohdaNASTA I – kurssilla käydään läpi NASTA-harjoituksen suunnittelua ja to-teutusta sekä valmennetaan harjoituksen toimijoita omaan johtotehtävään. Kurssiviikonloppu on luento- sekä ryhmätyöpainotteinen, mutta joitain harjoitteita tehdään myös ulkona. Majoittuminen tapahtuu viikonlopun ajan yhteismajoituksessa.

JohdaNASTA I-II muodostavat kokonaisuuden, joka valmentaa johtamistehtä-vään varsinaisessa harjoituksessa.

Hinta

Maksuttomilla kursseilla peritään 40 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus.

Koulutuspaikka

Ilmajoen Varasto ja Lääkintävarikko
Kestopuuntie 8
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Marjo Kauppinen, puh. 050 432 4455, kauppmarjo@gmail.com Kurssin varajohtaja Mari Rintala, puh. 050 3830370 huukotto@gmail.com