Ilmatorjunnan kartta- ja käskynantoharjoitus

Loading Loading...

Ajankohta 14.5.2021 - 31.10.2021
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 3.11.2020 9.59 - 4.9.2021 23.00


Tavoite

HUOM! Ajankohta siirtyy syksyyn, uusi ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Kurssin jälkeen kurssilaiset:
Tuntevat
- käytössä olevan ilmatorjuntakaluston ja –joukot
- ilmapuolustustaktiikkaa
- ilmatorjunnan käsitteet
- käskyrungon ja käskyn antamisen perusteet
Osaavat
- ilmatorjuntajoukon ryhmityksen
- tuliasematoiminnan vaatimukset
- antaa tilanteeseen liittyen käskyn
Hallitsevat
- joukon johtamisen oman tehtävätasonsa mukaan

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille, osallistujiksi toivotaan reservinupseereita ja aliupseereita.
Kurssi soveltuu myös muille ilmatorjunta-aselajista kiinnostuneille reserviläisille.

Esitiedot

Kurssi on johtajakoulutusta, jossa tilannekuva huomioiden pyritään ratkaisemaan ilmatorjunnan sodanajan johtamiseen liittyviä tehtäviä. Näitä ovat mm. joukkojen ryhmittäminen, katvetiedustelu ja tuliasemavaatimukset.
Ohjelma toteutetaan sovellettuna kartta- ja maastoharjoituksena.

Sisältö

· Ilmatorjuntajoukkojen kokoonpano
- Tietoiskuja PV:n ilmatorjuntakalustosta ja -järjestelmistä
- Karttaharjoituksia ryhmätöinä
- Ilmatorjuntajoukkojen käyttöön ja ryhmittämiseen liittyviä toiminnallisia rasteja ja käskynatoharjoittelua

Hinta

Kurssi on maksuton.
Kurssista peritään osallistumismaksu tai 40 euron muonitusmaksu, mikäli peruutus tapahtuu ilman pätevää syytä alle 21 vrk ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Aaron Paulakorpi
0400 928 141
aaron.paulakorpi@gmail.com

Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi