TÄYNNÄ_Esikuntatyöskentely-kurssi: Paikallispataljoonan esikuntakurssi 2021_TÄYNNÄ

Loading Loading...

Ajankohta 1.1.2021 - 24.1.2021
Aika 9.00 - 18.00
Kesto 3 vrk + etäopiskelu
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta HELSINKI
Ilmoittautumisaika 6.11.2020 13.24 - 20.12.2020 23.59


Tavoite

Kurssin tarkoituksena on kehittää valikoitujen reservin johtajien tietoja ja taitoja esikuntatyöskentelyssä ja antaa tiedolliset valmiudet toimia perustason esikuntakouluttajana. Kurssilla toimintaan paikallispataljoonan kehyksessä mutta opittua voi hyödyntää kaikissa esikuntaorganisaatioissa eri puolustushaaroissa ja aselajeissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kohderyhmänä ovat kaikki esikuntiin sijoitetut reservin upseerit ja n. 25-50 -vuotiaat esikuntatehtävistä kiinnostuneet jatkosijoituskelpoiset reservin upseerit, joilla on voimassa oleva MPK-sitoumus.

Esitiedot

Tämä kurssi on kohdennettu. Kurssille hyväksytään osallitujiksi vain nimetyt reserviläiset.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä etäopiskelusta. Kurssin etäopinnot toteutetaan Puolustusvoimien PVMoodle-järjestelmässä joulukuusta 2020 alkaen.

Lähiopetus tapahtuu Puolustuvoimien tiloissa pääkaupunkiseudulla keväällä 2021, ja lähijaksoilla syvennetään etäopiskelun sisältöä oppitunneilla ja pienryhmissä case-harjoituksia tehden. Lähiopetusta on 8 vrk neljänä viikonloppuna.

Kurssi huipentuu viikonlopun mittaiseen sovellettuun harjoitukseen, jossa toimitaan esikuntakokoonpanossa tehtävänmukaisissa olosuhteissa. Oppimisen tukena koulutuksen kestäessä on jokaiselle pienryhmälle oma vastuukouluttaja, joka auttaa ja tukee kurssilaisia oppimaan vaadittavat tiedot ja tavoitellut taidot.

Kurssi on vaativa kokonaisuus, joka kestää n. 22 viikkoa loppuvuodesta kevääseen. Neljän lähijaksoviikonlopun lisäksi etäopiskelua on yli 40 tuntia. Kurssilaisen kannattaa varata riittävästi aikaa ohjattuun itsenäiseen opiskeluun hyvissä ajoin ennen lähiopetusviikonloppuja, koska materiaalia ja tehtäviä on paljon.

Sisältö

Kurssin pääkoulutusaiheita ovat esikunnan rakenne, tehtävät, pääprosessit, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, johtaminen, johtamisjärjestelmät sekä käytännön työskentely esikunnassa. Lisäksi kurssilla käsitellään paikallispataljoonan joukkojen rakenne ja toimintaperiaatteet, yhteistoiminta muiden PV:n joukkojen kanssa ja viranomaisyhteistyö. Nykyaikaiset uhkakuvat ja vihollisen toiminta ovat merkittävä osa soveltavia case- harjoituksia.

Kurssin aikataulu:
- Etäopiskelujakso 1 (EJ1) 1.1.2021 –
- Orientointi-ilta 1 oman valinnan mukaan kahtena vaihtoehtoisena iltana videoneuvottelujärjestelmän kautta.
- Lähiopintojakso 1 (LJ1) 23.1 – 24.1.2021
- Lähiopintojakso 2 (LJ2) 13.2 – 14.2.2021
- Lähiopintojakso 3 (LJ3) 20.3. – 21.3.2021
- Lähiopintojakso 4 (LJ4) 23.4. – 25.4.2021

Hinta

Koulutuspaikka

Santahamina
Radionimntie 1
00860 HELSINKI

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Sami Hotakainen
040-5218383
shotakainen@gmail.com

MPK: Markus Häyhtiö
050-5730966
markus.hayhtio@mpk.fi