Arjen välineet, Paikallispataljoonan johtamisratkaisut

Loading Loading...

Ajankohta 23.1.2021
Aika 9.00
Kesto 0,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tampere
Ilmoittautumisaika 6.11.2020 13.38 - 11.1.2021 9.00


Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilaiset muistaa (tuntee) eri arjen välineiden ja -ratkaisujen käytön mahdollisuudet sekä rajoitukset osana oman joukkonsa johtamisen tukea. Kurssilainen muistaa (tuntee) oman organisaationsa tilannekuvan muodostumisen periaatteet.

Lisäksi koulutuksen jälkeen kurssilaiset ymmärtää (osaa) tehtävässään tarvittavan viestiverkon rakenteen ja tietoturvallisen viestityksen toimintatavat. Kurssilainen ymmärtää (osaa), miten tilannekuvaa tuotetaan arjen viestivälineillä ja -ratkaisuilla oman joukkonsa ylemmälle johtoportaalle.

Kenelle kurssi soveltuu

Ensisijainen kohderyhmänä on PAPU211-harjoituksessa toimivat Hämeen alueiden paikallisjoukkojen reserviläiset.

Sisältö

Kurssilla perehdytään arjen viestivälineisiin ja tarkastellaan valintavaihtoehtoja erilaisiin johtamisen käyttötapauksiin sekä tutustutaan jo käytettyihin ratkaisuihin paikallisjoukkojen sotilaallisen johtamisen tukena. Koulutuspäivän aikana tutustutaan toimenpiteisiin, joilla arjen viestivälineet liitetään osaksi johtamisratkaisua, ja suoritetaan käyttöönotto-, käyttö- ja purkuvaiheet. Koulutus antaa perusteet arkisten viestivälineiden hyödyntämiseen johtamisen tukena sotilaallisessa organisaatiossa ja toimii valmistautumisena PAPU211-paikallispuolustusharjoitukseen.

Hinta

Koulutuspaikka

PIRKMALTSTO
Tekniikankatu 1, E-siipi
33720 Tampere

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Tuomo Muuttoranta
040 567 5227
tuomo.muuttoranta@outlook.com

Kurssin hallinto
Matti Eskola
MPK HÄME piiripäällikkö
040 5731462
matti.eskola@mpk.fi