Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (1/4)

Loading Loading...

Ajankohta 11.6.2021 - 13.6.2021
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 4 x 2,5 päivää
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 6.1.2021 14.50 - 5.2.2021 18.00


Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja
tuntee (muistaa)
- komppanian ja pataljoonan tiedustelun toimintaperiaatteen
- turvallisen aseenkäsittelyn perusteet
- kohteentiedustelun ja suunnassatiedustelun perustaistelumenetelmät
osaa (ymmärtää)
- tiedusteluryhmän kokoonpanon,
- etenemismuodot, käsimerkit
- henkilökohtaisen ja ryhmäkohtaisen
- materiaalin pakkaamisen (varustekehät)
- luonnoksen laatimisen tiedusteluhavainnosta

Kenelle kurssi soveltuu

Tiedustelukoulutuksen saaneille, jotka haluavat kerrata ja päivittää osaamistaan.
Tiedustelusta kiinnostuneille reserviläisille joilla on sijoitus tai sijoituskelpoisuus partiotiedusteutehtäviin.

Esitiedot

Suoritettu asevelvollisuus.
Ei erityisiä esitietovaatimuksia, kurssi lähtee perusteista.
Ennen lähijaksoa tulee suorittaa etäopiskelujakso PVMOODLEssa.
Fyysinen toimintakyky: kurssilaisen tulee kyetä kävelemään ja juoksemaan 25 kg painavan repun kanssa.

Sisältö

Partiotiedustelun kurssit 1…4 muodostavat kokonaisuuden, joka suoritetaan numerojärjestyksessä ja johon ilmoittaudutaan ilmoittautumalla partiotiedustelun peruskurssi 1:lle.
Tämän kurssin painopisteenä ovat yksittäisen tiedustelijan ja tiedusteluryhmän toiminnan perusteet sekä partiotiedustelun perustaistelumenetelmät.
Muiden kurssien kurssikuvaukset löytyvät ko. kurssin tiedoista MPK:n koulutuskalenterissa.

Hinta

Koulutuspaikka

Santahamina
Santahamina
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Antti Heikkilä, antti.heikkila@protonmail.com
Valmiuspäällikkö: Pasi Raatikainen, pasi.raatikainen@mpk.fi, 050 345 0691
Koulutuspäällikkö: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi