Tarkka-ammunta 1 A (täynnä)

Loading Loading...

Ajankohta 27.2.2021 - 28.2.2021
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 3
Paikkakunta
Paikkakunta Vaasa
Ilmoittautumisaika 1.12.2020 12.00 - 14.2.2021 23.00


Kurssin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tarkka-ampujatoiminnasta sekä perehdyttää kiväärin käyttöön pitkiltä ampumaetäisyyksiltä.

Kurssilla annetaan perustiedot ulkoballistiikasta ja määritetään henkilökohtaisen ase- patruunayhdistelmän lähtönopeudet sekä lentoratatiedot eri ampumaetäisyyksille.

Kurssi antaa valmiudet osallistua Tarkka-ammunta 2 kurssille kiväärillä tai pienoiskiväärillä

Tavoitteena on, että koulutettavat
 hallitsevat kiväärin turvallisen käsittelyn ja huollon
 hallitsevat tarkka-ampujaparin muodollisen toiminnan tuliasemassa
 hallitsevat tarkka-ampujan milliradiaanikaavan käytön
 tuntevat eri ampuma-asennot kiväärillä
 osaavat tehdä aseen peruskohdistuksen 100 m matkalle ja tarkistaa korotuksen 300 m matkalle
 tietävät käytetyn patruunan lähtönopeuden (lähtönopeusmittaus)
 osaavat ampua 300 metrin matkoilta 20 cm maaliin 90 % todennäköisyydellä
 osaavat etäisyyden ja tuulen arvioinnin
 osaavat tuliasemakortin laatimisen
 tuntevat ballistiikan peruskäsitteet
 tuntevat tarkka-ampujan varusteet ja niiden käytön
 tietävät komppanioiden kokoonpanot ja tarkka-ampujien tehtävät komppaniassa

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu optiikalla varustetun kiväärin omistajille, joilla on kiinnostusta pitkän matkan ammuntaan.

Aseen omistaja voi ottaa kaverin mukaan kurssille myös ilman asetta. Molemmat ampuvat vuorotellen toisen toimiessa tähystäjänä. Molemmat ilmoittautuvat kurssille normaalisti.

Esitiedot

Kurssiin sisältyy etäopiskelua PV-moodle järjestelmässä. Kurssilaisten on luotava itselleen tunnukset järjestelmään https://www.pvmoodle.fi/login/index.php

Teoriaopetus toteutetaan ennen varsinaista kurssia Team sovelluksella mikäli Covid-19 tilanne ei mahdollista luokkaopetusta.

Tarvittavat välineet:
• Kivääri optisella tähtäimellä (mil-dot tai vastaava asteikko suositeltava),
• 100 patruunaa,
• kuulosuojaimet,
• latauksenestopuikko tai chamber flag
• ampuma-alusta,
• muistiinpanovälineet,
• taskulaskin,
• luokkatilaan ja ampumaradalle sopiva vaatetus
• lämpömittari patruunoiden (ruudin) lämpötilan mittaamiseen,

Lisäksi mukaan voi ottaa:
• Etutuki aseeseen tai reppu aseen tukemiseksi,
• sukka ja sen sisälle sopiva muovipussi lisätuen valmistamiseksi perän alle,
• kaukoputki tai kiikari
• naamiopuku.

MPK:n ohjeistus edellyttää henkilöllisyyden tarkistamisen ja aseluvan esittämisen. Ajokortti kelpaa henkilötodistukseksi. Laina aseella kelpaa vastaava oma aselupa ja kopio aseen varsinaisesta luvasta.

Kurssilla on mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen. Yöpymiseen makuupussi on helpoin vaihtoehto. Käytössä on patja ja tyyny, mutta ei peittoa. Majoitustilassa on keittiö sekä wc:t ja suihku.

Tilat ovat yhteiskäytössä Puolustusvoimien kanssa, eikä niissä käy siivoojaa vaan kurssilaiset tiskaavat sekä siivoavat tilat itse.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

MPK gör nödvändiga förändringar i utbildningstidtabellerna i enlighet med rekommendationer från statsrådet och myndigheterna. Uppdaterad information om situationen (på finska) hittas i MPK:s nyheter: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK’s distrikt informerar deltagarna om möjliga förändringar via e-post. Kom ihåg att försäkra dig om att e-postadressen på ditt MPK-kort är rätt.

Sisältö

Etäopiskelu Teamsilla sunnuntaina 21.2. klo 17 - 21

O. 20’
17:00- 17:20
Tarkka-ampujien vaatimukset, valinta ja käyttö
- Tehtävät eri organisaatioissa
- TA käyttö eri taistelulajeissa (hyökkäys, puolustus, viivytys, tiedustelu)
- Pari- / partiotoiminnan tuliasemarutiinit
Salo

O. 20’
17:20- 17:40
Tarkka-ampujien kalusto ja välineet
- aseet
- kaliberit ja ampumatarvikkeet
- optiikka
- naamiovälineet
- muut varusteet
Salo

O. 40’
17:50- 18:30
Ballistiikan perusteita 1
- maan vetovoima
- ilman vastus (tiheys, lämpötila ja kosteus)
- kiertopoikkeama
- tuuli
- väreily
Salo


O. 40’
18:40- 19:20
Ballistiikan perusteita 2
- lähtönopeuteen vaikuttavat tekijät
- lähtönopeusmittarit
- asekortti ja taulukot
- ratakortti
Salo

O. 45’
19:30- 20:15
Toiminta tuliasemassa 1
- ampumaetäisyyden määrittäminen
o arviointi
o kartta
o laser
o milliradiaani
o gps
o ampuminen
Salo

O. 30’
20:30-21:00
Toiminta tuliasemassa 2
- tuliasemakortin laatiminen
- tähystäminen
- aseen käsittely ja laukaisutekniikka
SaloTeams osuuden jälkeen omatoiminen itseopiskelu ja harjoituskoe PV-moodlessaKäytännön osuus ampumaradalla ja maastossa 27.-29.2.

Lauantai

H. 25’
11:00-11:25 Kurssin aloitus
- henkilöllisyyden ja aselupien tarkastus
- turvallisuusmääräykset
- kahvi
- jako kolmeen ryhmään

H. 2 h
11:30- 13:30
Ryhmä A 300 m ampumarata (5 paria)
Aseen tähtäinkaukoputken säätäminen ja huolto
- dioptriasäätö
- parallaksi
- linssien puhdistaminen

Optiikan milliradiaanien määrittäminen, 150 m rata
- tähtäinkaukoputki
- kiikarit ja tähystyskaukoputket
- tietojen merkitseminen asekorttiin

Etäisyyden mittaus kaukoputkilla
- 400 m ja 575 m ampumapaikoilta eri kohteisiin

Jenni ja Tuomas

H. 2 h
11:30- 13:30
Ryhmä B 150 m ampumarata (5 paria)
Varo-oppitunti
- asekäsittelyn 4 sääntöä
- varomääräykset
- milloin huudetaan seis
- toiminta asehäiriössä
- pelastuspalvelu ja lääkintäjärjestelyt

Aseen käsittely ja lataaminen, 100 m ampumapaikka
- polvelta ja makuulta
- piippulinja
- tähystys
- lukon käsittely

Kohdistusammunta 100 m matkalle,
- ampuma-asento maaten
- tarkka-ampujaparin työskentely
- kohdistus tauluun
- iskemäkeskeispisteen määrittäminen
- ratakortin täyttäminen
- tähtäimen säädöt
kenttäkohdistus (tarvittaessa)

Jarmo ja Ari

H. 2 h
11:30- 13:30
Ryhmä C tilannerata
Ampuma-asennot
- matala ja korkea polviasento
- hihnatuki
- istuma-asento (ei saa ampua, koska sotva-ammunta)
- pystyasento keppituella
- tuki nurkalta seisten ja polvelta
- aseen käsittely liikkuessa
- Vo mittaus labradarilla
Lasse ja Mika

H. 13:45-15:45
Ryhmä A 150 m ampumarata
Ryhmä B tilannerata
Ryhmä C 300 m ampumarata

16:00-18:00
Ryhmä A tilannerata
Ryhmä B 300 m rata
Ryhmä C 150 m rata

18:00-18:30 Päätöstoimenpiteet
- ratojen siivoaminen
- ohjeet sunnuntain koulutuksesta
- siirtyminen majoitukseen
Pauli


SUNNUNTAI

H. 15’
07:45-08:00
Valmistelut koulutuspaikoilla

H. 1 h 50’
08:00-09:50
Ryhmä A: Kohdistuksen määrittäminen 300m etäisyydelle
- metallitaulu 2 kokoa
- pahvitaulut
- lähtönopeusmittaus (vain ryhmälle A tällä rastilla)
Mika ja Lasse

H. 1 h 50’
08:00-09:50
Ryhmä B 150m rata
Testiammunta 2 harjoittelu
- aseen käsittely liikkuessa
- Ammunta pahvitauluihin TA testi 2 ilman aikarajaa
Jarmo ja Ari

H. 1 h 50’
08:00-09:50
Ryhmä C Vesilaitoksentie 189 (5 paria)
Etäisyyden arvioiminen ja mittaaminen. Tuliasemakortin piirtäminen
- tähystys ilman välineitä
o yleiskuvan muodostaminen
o sektori, kohde ja pistetähystys
- etäisyyden arviointi
- kiikarin ja kaukoputken käyttö
o säädöt
o sektori, kohde ja pistetähystys
o tähystys kasvuston läpi
- etäisyyden mittaaminen optiikalla (mrad-mittaus)
o maastossa vakiomittaiset kohteet 3 kpl
- etäisyyden mittaaminen laserilla
o eri kohteiden heijastuvuus
kasvuston vaikutus
Jenni ja Tuomas

9:50-10:00 Vaihto

H. 1 h 50’
10:00-11:50
Ryhmä A 150m rata
Testiammunta 2 harjoittelu

H. 1 h 50’
10:00-11:50
Ryhmä B Vesilaitoksentie
Etäisyyden arvioiminen ja mittaaminen. Tuliasemakortin piirtäminen

H. 1 h 50’
10:00-11:50
Ryhmä C 300m rata
Kohdistuksen määrittäminen 300m etäisyydelle

11:50- 13:15 Lounas Neste Sepänkylä ryhmittäin 15 min porrastuksella

H. 1 h 50’
13:15-15:05
Ryhmä A Vesilaitoksentie
Etäisyyden arvioiminen ja mittaaminen. Tuliasemakortin piirtäminen

H. 1 h 50’
13:15-15:05
Ryhmä B 300 m rata
Kohdistuksen määrittäminen 300m etäisyydelle

H. 1 h 50’
13:15-15:05
Ryhmä C 150m rata
Testiammunta 2 harjoittelu

O. 55’
15:05-16:00
Kurssin päätöstoimenpiteet
- ratojen ja koulutuspaikkojen siivoaminen
- info omatoimisesta harjoittelusta ja jatkokoulutuksesta
- palautekysely
- päätöskahvi
Pauli

Hinta

30,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Vaasan koulutuspaikka (Valtion virastotalo)
Wolffintie 35
65100 Vaasa

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Pauli Salo
p. 040 1677333, pauli.salo@mpk.fi