Merituuli 2021 JohdaNASTA II

Loading Loading...

Ajankohta 13.2.2021 - 14.2.2021
Aika 9.00 - 17.30
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Hamina
Ilmoittautumisaika 30.11.2020 10.18 - 27.1.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa soveltaa ja johtaa vastuullaan olevat tehtävät harjoituksessa. sekä ymmärtää oman johtajuuden merkityksen harjoituksen onnistumisessa. Lisäksi kurssilainen osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi (la-su) on kohdistettu harjoituksen organisaation johdolle sekä toimistojen päälliköille, vastuuhenkilöille ja heidän varamiehilleen. Lisäksi kurssille osallistuvat kaikki kurssinjohtajat, varajohtajat, ea-vastaava, MPK:n edustaja ja yhteysupseeri.
7.2 lauantaina osallistuvat toimiston tukihenkilöt, muut huollon toimijat ja kuljettajat, heidän osaltaan päivä päättyy päivälliseen klo 17.30.

Esitiedot

HUOM MUUTTUNUT KURSSINAJANKOHTA! 13.-14.2.2021 on oikea
NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Kurssi on osa organisaation JohdaNASTA I-III koulutusta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi NASTA-harjoituksen valmistelutilanne, valmennetaan harjoituksen toimijoita johtotehtäviin ja viimeistellään harjoitusta. Kurssi sisältää luentoja, ryhmätöitä ja toimistojen yhteistä aikaa. Ulkona harjoitellaan muodossa liikkumista. Lisäksi tutustutaan toimintaympäristöön. Viikonlopun aikana majoitutaan tuvissa
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin tarkempi ohjelma ja kurssikirje. JohdaNASTA I -kurssilla annettiin johtamiseen liittyvä ennakkotehtävä, joka palautetaan viimeistään 15.1.2021 Pälville osoitteeseen palvi.myyry@gmail.com

Hinta

Koulutuspaikka

Reserviupseerikoulu
Kadettikoulunkatu 7
49400 Hamina

Yhteystiedot

kurssinjohtaja Ansa Iivanainen, puh. 040 7295536, ansa.iivanainen@gmail.com


kurssin varajohtaja Minna Torstensson, puh. 044 336 60 66, minttu@kymp.net

MPK K-S Hamina koulutuspäällikkö
Mika Ramu
mika.ramu@mpk.fi