Kouluttaminen, perus #01 (1/2)

Loading Loading...

Ajankohta 20.3.2021 - 21.3.2021
Aika 8.00 - 18.00
Kesto 2 x 2 päivää
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 4.12.2020 15.53 - 22.2.2021 9.00


Kurssin jälkeen osallistuja:

• Muistaa (tuntee)
- sotilaskouluttamisen l. äksiisikoulutuksen kaavan
- aikuisoppimisen perusteet
- kykenee kertomaan, mikä on Puolustusvoimien ja MPK:n käyttämä oppimistavoitteden kolmiportainen taksonomia

• Ymmärtää (osaa)
- kykenee tuottamaan koulutuskortin
- toimia kouluttajatehtävissä MPK:n kursseilla

• Soveltaa (hallitsee)
- kykenee toteuttamaan rastikoulutuksen hänelle tutusta aiheesta

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n kouluttajat ja apukouluttajat, MPK:n koulutustehtäviin haluavat sekä maakuntakomppanioiden johtajat

Esitiedot

Kurssi on ESMPP:n toimintaan sitoutuneillle ilmainen. Kurssilaiset varustetaan suojavaatetuksella. Omien m91 ja m05 varusteiden käyttö mahdollista mutta ei pakollista. Osa koulutuksesta totetetaan ulkona, sään salliessa.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi mm. kouluttajan tehtäväkuva, kouluttajana toimimisen periaatteet, monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutustaidot, viestintä, koulutuksen suunnittelu ja toiminta ongelmatilanteissa.

Kurssilaiset harjoittelevat rastikoulutuksen kokonaissuorituksen perusteista alkaen. Kurssin lopuksi kurssilaiset suorittavat teoriakokeen ja antavat näyttökokeen rastikoulutuksen toteutuksesta.

Kurssi käsittää kaksi viikonloppua. 1. jakson hyväksytysti suorittaneet siirretään järjestelmän toimesta 2. vaiheeseen.

Hinta

60,00 EUR
ESMPP/MPK:n sitoutuneille koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

Kontula
Lirokuja 2
00940 Helsinki

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Antti Kauranne
Valmiuspäällikkö: Pasi Raatikainen, pasi.raatikainen@mpk.fi, 050 345 0691
Koulutuspäällikkö: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi