Moottoriveneenkuljettajakurssi (MVK R) lähijakso I

Loading Loading...

Ajankohta 11.6.2021 - 13.6.2021
Aika 16.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Upiniemi
Ilmoittautumisaika 26.1.2021 23.02 - 27.5.2021 23.30


Tavoite

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutetta-vat soveltavat (hallitsevat) sotilasmerenkulun perusteet, ymmärtävät (osaavat) SMO:n mukaisen optisen navigoinnin sekä ymmärtävät (osaavat) veneen käsittelyn ja tekniikan. Tavoitteena on lisäksi, että koulutettavat saavuttavat moottoriveneenkuljettajan pätevyyden eli suorittavat hyväksytysti me-renkulun teoriakokeen ja näyttötutkinnon sekä harjoittelevat eri merialuilla.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutetta-vat soveltavat (hallitsevat) sotilasmerenkulun perusteet, ymmärtävät (osaavat) SMO:n mukaisen optisen navigoinnin sekä ymmärtävät (osaavat) veneen käsittelyn ja tekniikan. Tavoitteena on lisäksi, että koulutettavat saavuttavat moottoriveneenkuljettajan pätevyyden eli suorittavat hyväksytysti merenkulun teoriakokeen ja näyttötutkinnon sekä harjoittelevat eri merialuilla.

Esitiedot

RPR:n maakuntajoukon sijoitetuille reserviläisille sekä sitoutuneille toimjoille

Sisältö

MVK R Lähijakso I järjestetään kolmen päivän mittaisena sotilaallisia val-miuksia palvelevana jatkokurssina. Kurssi koostuu itseopiskelujaksosta ja tätä seuraavasta lähiopetusjaksosta. Lähiopetusjakso koostuu teoriaopetuksesta, karttatyöskentelyharjoituksista sekä reittivalmistelu- ja reittitarkastelu-harjoituksista ja koneopista. Kurssin lopussa kurssilaiset osallistuvat mootto-riveneenkuljettajan teoriakokeeseen.
Hyväksytysti suoritetun Moottoriveneen kuljettajan teoriakokeen jälkeen kou-lutettavalla on mahdollisuus osallistua seuraavalle lähijaksolle (MVK R lähijakso II)

Hinta

Koulutuspaikka

Upinniemi
Upinniementie 1160
02470 Upiniemi

Yhteystiedot

Antti Komulainen (komulainen.a@gmail.com)
Sakari Saikku (sakari.saikku@mpk.fi)