NASTA Merituuli 2021: JohdaNASTA III

Loading Loading...

Ajankohta 9.4.2021 - 11.4.2021
Aika 9.00 - 15.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Hamina
Ilmoittautumisaika 13.2.2021 17.02 - 28.2.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa soveltaa JohdaNASTA I–II kursseilla opittuja syväjohtamisen tietoja ja taitoja harjoituksessa sekä tunnistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi. Lisäksi kurssilainen osaa toimia NASTA-harjoituksessa suorittamassaan tehtävässä.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen organisaatio: johto, toimistojen päälliköt ja toimijat

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja val-miusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Kurssi on osa organisaation JohdaNASTA I-III koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan NASTA-harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

Hinta

Koulutuspaikka

Reserviupseerikoulu
Kadettikoulunkatu 7
49400 Hamina

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Ansa Iivanainen puh. 040 729 55 36,
ansa.iivanainen(at)gmail.com

Kurssin varajohtaja Minna Torstensson, puh. 044 336 60 66, minttu@kymp.net

MPK K-S Haminan koulutuspaikka
Koulutuspäällikkö
Mika Ramu
mika.ramu@mpk.fi