Asevalvonnan yhteysupseerikurssi 2021 (asevalvonta)

Loading Loading...

Ajankohta 15.5.2021 - 16.5.2021
Aika 9.00 - 14.00
Kesto 2,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 1.4.2021 16.17 - 26.4.2021 23.55


Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen:
• Ymmärtää asevalvontasopimusten merkityksen ja aseman Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.
• Ymmärtää asevalvontatoimien vaikuttavuuden osana kokonaismaanpuolustusta
• Tuntee Wienin asiakirjan (VD11, Vienna Document) ja Avoin Taivas -sopimuksen (Open Skies) mukaiset luottamusta ja turvallisuutta lisäävät asevalvontatoimet
• Osaa laatia yhtymästä tai esikunnasta edellytetyt asevalvonta-alan ilmoitukset ja esitykset
• Osaa toimia Luottamusta ja Turvallisuutta Lisäävän (LTL) toimen, eli arviointikäynnin, tarkastuksen, sotilaallisen harjoituksen tarkkailun tai joukko-osastovierailun isäntäryhmän jäsenenä

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu reservin johtajille, joilla on aiempaa kansainvälistä kokemusta
• kriisinhallintatehtävistä,
• sotilastarkkailijatehtävistä,
• kv-esikuntatyöskentelystä
• kansainvälisiltä kursseilta
• toimimisesta yhteyshenkilönä ulkomaalaisvierailuissa tai tapahtumissa

Kurssilaiselta edellytetään hyvää puhutun ja kuullun englanninkielen taitoa. Muu kielitaito (venäjä, ranska, saksa, italia ja espanja) on hyödyksi.

Kurssilla menestymistä edesauttaa ulospäin suuntautunut, aktiivinen ja seurallinen luonne ja sosiaaliset taidot.

Kurssin hyväksytty suorittaminen mahdollistaa sijoittamisen puolustusvoimien asevalvonta-alan tehtäviin.

Esitiedot

• Lähijaksolle osallistuminen edellyttää etäopiskelun suorittamista
• Kurssi alkaa lauantaina 15.5.2021 klo 09.00 ilmoittautumisella Porin Prikaatissa Säkylän Huovinrinteellä. Lauantain koulutus päättyy klo 18.00 mennessä.
• Kurssi päättyy sunnuntain 16.5.2021 klo 16.00 mennessä.
• Opetus tapahtuu sisätiloissa, pääosin luokkatiloissa
• Kurssin opetuskieli on pääosin englanti.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: Ohjeita osallistujalle. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

MPK gör nödvändiga förändringar i utbildningstidtabellerna i enlighet med rekommendationer från statsrådet och myndigheterna.
Uppdaterad information om situationen (på finska) hittas i MPK:s nyheter: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK’s distrikt informerar deltagarna om möjliga förändringar via e-post. Kom ihåg att försäkra dig om att e-postadressen på ditt MPK-kort är rätt.

Sisältö

Opetuskokonaisuus koostuu:
• etäopetuspaketista, siihen liittyvästä oppimiskyselystä
• luento-opetuksesta (8-10h) ja käytännön harjoitteista (noin 4-5 h)
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:
• kansainväliset sopimukset ja niiden mukainen toiminta
• Puolustusvoimien toiminta
• lähialueen sotilaallinen tilanne

Hinta

Kurssi on osallitujalle maksuton

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssin johtaja/pääopettaja:
majuri Arto Toivanen, PEOPOS,
arto.toivanen@mil.fi, 0299 510 315 (07.30 - 16.30)

KRIHA-koulutuspäällikkö
Markku Niemi
040 545 8174
markku.niemi@mpk.fi
MPK Lounais-Suomi