Sodan oikeussäännöt peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 10.4.2021
Aika 10.30 - 14.30
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 29.3.2021 13.37 - 9.4.2021 12.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa sodan ajan yksiköiden johtajatehtävissä toimiville perustiedot sodan oikeussäännöistä ja niiden soveltamisesta Puolustusvoimissa.
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee sodan oikeussääntöjen periaatteet

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi muodostuu itseopiskelusta, webinaariopetuksesta sekä lähipäivien yhteydessä luennoista, ryhmätöistä ja kirjallisista harjoituksista. Fyysisiä harjoituksia kurssin yhteydessä ei ole, mutta osallistujille varataan lähipäivinä mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan.

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat sijoituksesi kannalta keskeisiä ja tavoitteena on helpottaa tehtäviesi hoitamista mahdollisen poikkeustilan olosuhteissa. Siten kurssille osallistuminen on tärkeää niin Sinun itsesi, kuin Puolustusvoimien kannalta.

Esitiedot

Kurssi olemassa PV Moodlessa

Sisältö

Kurssiin sisältyy itseopiskelua, webinaarin aiheesta 10.4.2021 sekä CASE-harjoitteita lähipäivänä Dragsvikin varuskunnassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hinta

Koulutuspaikka

Uudenmaan Prikaati

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja pekka.ylikoski@justitum.fi
Koulutuspäälikkö michael.eklof@mpk.fi