Tunnistuskoulutus, maavoimien kalusto, #01

Loading Loading...

Ajankohta 29.4.2021 - 20.6.2021
Aika 9.00 - 18.00
Kesto 4 x 1,5 tuntia luentoja ja itseopiskelu
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika 15.3.2021 10.27 - 25.3.2021 9.00


Tavoite

Kurssin jälkeen osallistujat:

tuntee:
- Suomen lähialueilla käytettävän tavanomaisen panssarikaluston
- raskaiden tukiaseiden yleistunnistuksen

osaa:
- tyyppitunnistuksen perusteet ja tunnistuskuvastojen käytön

hallitsee:
- xxx

Tunnistettavat kalustotyypit painottuvat harjoitusvastustaja A2 mekanisoidun pataljoonan ja prikaatin kalustoon.

Kenelle kurssi soveltuu

Asevelvollisille, joilla on tiedustelukoulutus tai soveltuvat sijoitettavaksi tiedustelutehtäviin.

Esitiedot

Jokaista lähijaksoa vastaa PVMoodlessa moduuli, joka aukeaa opiskelijoille ennen lähijaksoa. Verkko-opetus sisältää lähijaksoa tukevaa aineistoa ja oppimista mittaavan tentin, jonka saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Verkkotentin tarkoitus on auttaa opiskelijaa varmistamaan että opetettava aineisto on hallussa riittävällä tarkkuudella ennen seuraavaan moduuliin siirtymistä. Jokaisessa moduulissa on myös keskustelualue, joka on tarkoitettu opettajalle esitettäville kysymyksille koskien sen moduulin sisältöä.

Sisältö

Kurssi koostuu etäopiskelusta PVMOODLE-oppimisympäristössä ja neljästä verkkoluennosta, kukin kestoltaan 1,5 tuntia. Viimeisellä lähijaksolla suoritetaan tentti, jonka läpäisemiseksi on saatava 50 / 100 pistettä.

Verkkoluentojen aikataulu on seuraava:
6.5. 18.00 - 19.30 Yleistunnistus ja taistelupanssarivaunut
20.5.18.00 - 19.30 Rynnäkköpanssarivaunut, kuljetuspanssarivaunut, kuljetuspanssariajoneuvot, jalkaväen tukiaseet
3.6. 18.00 - 19.30 Kenttätykistö, ilmatorjunta ja pioneerikalusto
17.6 18.00 - 19.30 Maahanlaskupanssarivaunut, erikoispanssarivaunut, tentti

Kurssista esitetään yhtä rinnasteista KH-päivää niille osanottajille, jotka ovat olleet läsnä kaikilla neljällä opetuskerralla ja jotka ovat suorittaneet tentin hyväksytysti.

HUOM! Muutokset ovat mahdollisia.

Hinta

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Antti Heikkilä
Valmiuspäällikkö Pasi Raatikainen, pasi.raatikainen@mpk.fi, 050 345 0691