NASTA Friski 2021 JohdaNASTA II

Loading Loading...

Ajankohta 12.6.2021 - 13.6.2021
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Kauhava
Ilmoittautumisaika 16.4.2021 8.00 - 30.5.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen syventyy omaan tulevaan tehtäväänsä NASTA-harjoituksessa sekä kehittää entisestään omaa syväjohtajuuttaan osana harjoitusta. Kurssille osallistuja kertaa aiempaa opittua ja uuden tiedon valossa kykenee soveltamaan oppimaansa NASTA-harjoituksessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, kurssinjohtajat ja kurssin
varajohtajat, toimistojen vastaavat, ensiapuvastaava, MPK:n edustaja. . Kurssilla suoritetaan maastokatselmus harjoitusalueella 12.6., johon voivat osallistua toimiston tukihenkilöt, huollon toimijat ja kuljettajat. Lauantai vietetään pääosin harjoitusalueella.

Esitiedot

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohden-nettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Kurssi kuuluu JohdaNASTA I-III koulutuspakettiin. Valmius myös 100% etätoteutukseen. Kurssin aikana mahdollisuus yöpyä paikan päällä tai kotona.

12.6. maastokatselmukseen tulisi osallistua jokaisen kurssin vähintään toinen johtaja.

Sisältö

JohdaNASTA 2 -kurssilla tutustutaan organisaatioon kuuluviin henkilöihin sekä syvennytään entisestään harjoituksen aikaiseen omaan tehtäväänsä yksilönä ja ryhmässä. Viimeistellään kurssien ohjelmat ja toimistojen suunnitelmat sekä jär-jestelyt. Tutustutaan harjoitusalueeseen ja sen sääntöihin. Lisäksi johtamiskoulutusta. Ota mukaasi oma muki, juomapullo sekä halutessasi pientä evästä.

Hinta

Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, vakuutus kurssipaikalla ja kou-lutus.

Koulutuspaikka

LSK Business Parkin pistoolirata / Kleemolan kylätalo
Loppusuora 20 / Varpulantie 473
62200 Kauhava

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Marjo Kauppinen, p. 050 432 4455, sp. KauppMarjo(at)gmail.com
Kurssin varajohtaja Mari Rintala, p. 050 3830370, sp. huukotto(at)gmail.com
Koulutuspäällikkö p. 040 650 1680, ismo.ojala@mpk.fi

MPK Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi