Säteilymittauswebinaari

Loading Loading...

Ajankohta 17.8.2021
Aika 18.00 - 20.00
Kesto 0,2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 3.5.2021 21.05 - 11.8.2021 18.00


Tavoite

Antaa tietoa säteilymittauksesta ja kertoa lokakuussa järjestettävästä säteilymittausjoukkueen koulutuksesta Säkylässä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoimin tehtävistä säteilymittaustehtävistä viranomaisten tukena.

Esitiedot

Internet ja päätelaite tarvitaan.
Kurssi toteutetaan 17.8. klo 18-20 etänä Teams-sovellluksen avulla. Linkki lähetetään tilaisuuten ilmoitautuneille sähköpostilla.

Sisältö


STUK on yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista säteilymittausvalmiutta kouluttamalla ja varustamalla vapaaehtoisista toimijoista muodostettava
säteilymittausjoukkue STUKin ja muiden viranomaisten tueksi Joukkue kykenee mahdollisessa säteilyvaaratilanteessa itsenäisesti
toteuttamaan saamiaan tehtäviä kuten säteilytilanteen tiedustelua, vaara alueelta poistuvien ihmisten ja ajoneuvojen puhtausmittauksia ja
opastusta sekä muiden toimijoiden tukemista säteilymittauksin.

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton

Koulutuspaikka

Teamsin avulla etäopetuksena

Yhteystiedot

Toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi STUK
Koulutuspäällikkö Antti Koskela MPK/LSMPP
antti.koskela@mpk.fi, gsm 0408211254