Reserviläistestaajakurssi

Loading Loading...

Ajankohta 13.11.2021
Aika 8.00 - 19.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautumisaika 1.9.2021 0.00 - 31.10.2021 23.00


Tavoite

Kurssin suorittaja
- osaa puolustusvoimien fyysisen toimintakyvyn testimenetelmät ja tekniset suoritustavat
- osaa johtaa ja ottaa vastaan puolustusvoimien palkatun henkilöstön, asevelvollisten ja reserviläisten fyysisen toimintakyvyn testejä
- osaa aloittaa hätäensiavun tunnistamiensa oireiden perusteella
- ymmärtää liikunnan merkityksen työkyvyn ylläpidossa

Kurssin hyväksytty suorittaminen oikeuttaa reserviläisten (930) fyysisen toimintakyvyn testaajaoikeuteen. Testaajalisenssi kirjataan AVT-OPJ tietojärjestelmään. Testaajapätevyys on voimassa 5 vuotta kurssin suorittamisesta.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu puolustusvoimien vapaaehtoisissa maapuolustusharjoituksissa tai kertausharjoituksissa toimiville siviilihenkilöille, jotka ovat MPK:n sitoutuneita toimijoita.

Esitiedot

Kuntotestaajakoulutukseen hakeutuvan olisi hyvä omata liikunnallista tai valmennukseen liittyvää koulutusta sekä mielenkiintoa kuntotestaamiseen.

Sisältö

Kurssiohjelma lauantaina 13.11 (Alustava)

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.15-8.30 Kurssin avaus
8.30-9.00 Palkatun ja reservihenkilöstön kenttäkelpoisuuden ja fyysisen työkyvyn seurantajärjestelmä puolustusvoimissa
9.00-10.30 Reserviläistestit ja testaustoiminnan välineet
10.30-12.00 Hätäensiapu
12.00-12.30 Lounas
12.30-13.00 Kuntotestaukseen liittyvät terveydelliset näkökohdat, testausturvallisuus
13.00-14.00 Kuntotestauksen perusteet, käsitteet ja terminologia
14.00-14.45 Kuntotestauksen laatu ja testaajan vastuu
14.45-16.00 Testin tulkinta ja palaute
16.30-18.30 Lihaskunto- ja kestävyystestidemo Ouluhallissa
18.30- Kurssin päätös

Hinta

Maksuton MPK:n sitoutuneille toimijoille.

Koulutuspaikka

Ampumaradan Paviljonki
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Yhteystiedot

Ville Kosola
Kurssinjohtaja, MPK Oulun koulutuspaikan liikuntapäällikkö
ville.kosola@mpk.fi