Täydennyskoulutus Arjen turvallisuus -kouluttajille

Loading Loading...

Ajankohta 29.11.2021 - 4.12.2021
Aika 14.22 - 13.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Verkkokurssi (MS Teams)
Ilmoittautumisaika 29.9.2021 10.06 - 1.1.2050 0.00


Tavoite

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea Arjen turvallisuus -kouluttajien osaamista koulutusohjelman mukaisten kurssien toteuttamiseen.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
- muistaa Arjen turvallisuuden koulutusohjelman tavoitteet ja koulutuspolut
- ymmärtää, miten toteuttaa kouluttajana ja kurssinjohtajana Arjen turvallisuus -kursseja koulutusohjelman mukaisesti
- soveltaa saamiaan oppeja ja hyviä käytänteitä kouluttajana ja kurssinjohtajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Arjen turvallisuus -kouluttajakouluttajille.

Esitiedot

Aiempaan Arjen turvallisuus -kouluttajakoulutukseen osallistuminen.

Sisältö

Maanpuolustusnaisten Liiton Arjen turvallisuus -kouluttajille kohdennettu täydennyskoulutus toteutetaan viitenä etäkoulutustilaisuutena syksyn aikana alkaen  23.9.2021. Täydennyskoulutuksessa läpikäydään päivitetyn Arjen turvallisuus -kurssin oppimistavoitteet ja täsmennetyt opetusmoduulit. Pääpaino on niissä koulutussisällöissä, jotka osallistujat ovat kokeneet tarpeelliseksi ennakkokyselyn perusteella. Yksi koulutusaiheista on pakollisissa osioissa isomman osuuden saanut kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen.

23.9. klo 18-20     
- Johdanto täydennyskoulutukseen, täydennyskoulutuskokonaisuuden esittely
-  Päivitetty koulutusohjelma, AT- kurssikokonaisuuksien päivitetyt osuudet
-  Teams-koulutustehtävän anto

14.10. klo 18-20     
-  MPKMoodle, kouluttajalisenssit
-  Kurssien yleisjärjestelyt

 4.11. klo 18-20
-  MPK kouluttajan käsikirja
-  Pedagogiikkataidot

 18.11. klo 18-21     
-  Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen, asiantuntijana Irina Lönnqvist Kyberturvallisuuskeskuksesta

 4.12. klo 10-15       
-  Yhteenveto täydennyskoulutuksesta
-  Kokemuksia kouluttajana 
-  Kouluttajaosaamisen vahvistaminen
-  Näytöt

Jokaiseen koulutustilaisuuteen lähetetään kurssikokonaisuuteen ilmoittautuneille erillinen Teams-kutsu. 


Hinta

Koulutuspaikka

Verkkokurssi Verkkokurssi (MS Teams)

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Kaija Koponen, kaija.koponen@gmail.com, p. 040 5428 456 iltaisin
Kurssin varajohtaja Satu Aurala, sataur@hotmail.com
Anu Keränen, anu.keranen123@gmail.com
Satu Virtanen, satu.virtanen@mpk.fi