Intti tutuksi nuorille

Loading Loading...

Ajankohta 13.5.2022 - 15.5.2022
Aika 16.00 - 14.00
Kesto 2,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 1.4.2022 14.28 - 10.5.2022 23.00


Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
- muistaa asepalveluksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä Puolustusvoimien päätehtävät ja sotilaselämän perusteita
- muistaa sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet, asevelvollisuusjärjestelmän yleisesti ml.naisten vapaaehtoinen asepalvelus
- ymmärtää mistä etsiä ja löytää tarvitsemaansa lisätietoa asepalvelukseen hakeutumisesta ja sen suorittamisesta
- muistaa sotilaan tärkeimmät varusteet ja Puolustusvoimien keskeisintä kalustoa
- muistaa pääperiaatteet majoittumisesta ja toiminnasta kasarmi- ja maasto-olosuhteissa.

Kenelle kurssi soveltuu

16-vuotta täyttäneille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa varusmiespalveluksen käytänteistä ja Puolustusvoimista.

Esitiedot

Hyväksytysti suoritettu Kokonaisturvallisuuden toimijat -osio, jos sellainen järjestetään erikseen, eikä sen oppisisältö sisälly maastovaiheeseen.
Normaali fyysinen kunto ja huoltajan suostumus.

Sisältö

Kasarmivaihe(teoria) tutustuttaa kurssilaiset kasarmiolosuhteisiin ja Puolustusvoimien (sekä Rajavartiolaitoksen) toimintaan. Koulutuksissa käydään läpi mm. asevelvollisuusjärjestelmä, asepalvelus ja sen suorittaminen.

Esimerkkejä kasarmivaiheen oppisisällöistä:
- Ajankohtainen video varusmiespalveluksesta tai Puolustusvoimien toiminnasta
- Luento Puolustusvoimien tehtävistä ja asepalveluksesta
- Kalustoesittely (mikäli mahdollista)
- Varusmiespalvelus käytännössä, kouluttajien kokemukset ja tarinat
- Varuskunta-alueella liikkuminen turvallisesti (pari-tai kolmijono, ei sulkeisjärjestyskoulutusta)
- Liikuntakoulutus, esim. aamureippailu (sotilaskoulutuksessa vaadittava fyysinen kunto

Maastovaihe(käytäntö) opastaa kurssilaiset maastossa toimimisen ja majoittumisen perusteisiin.

Esimerkkejä maastovaiheen oppisisällöistä:
- Teltan pystytys (puolijoukkue-, ryhmä-, sissi-, tai muu vastaava) ja siellä majoittuminen yön yli. Teltassa toimiminen, sisäjärjestys, kipinävartio, turvallisuusohjeet.
- Kenttämajoitustyökalujen ja kamiinan käyttö; tulen sytyttäminen, puiden hakkaaminen, puukon käyttäminen, lyhdyn sytyttäminen.
- Lyhyt vaellus, marssi tai jotos lähiympäristössä jalan
- Ruuan valmistaminen tai veden keittäminen retkikeittimellä, esim. iltapala
- Suunnistaminen ja kompassin käyttö
- Kalustoesittely (mikäli siihen on mahdollisuus)
- Ensiapu; tajuttoman kohtaaminen, paineluelvytys, haavan ensiapu
- Tutustuminen kivääri-ja pistooliammuntaan (siviilimalliset optiset ampumasimulaattorit), turvallinen aseenkäsittely

Hinta

Osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Minna Nenonen
minna.nenonen@reservilaisliitto.fi

Valmiuspäällikkö Tino Puhakka
tino.puhakka@mpk.fi
p 050 3744399