Kouluttajakoulutus 2: Kurssinjohtajat, MPK:n kouluttajat, PV:n harjoituksiin nimetyt kouluttajat

Loading Loading...

Ajankohta 5.2.2022 - 6.2.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Karkialampi, Mikkeli
Ilmoittautumisaika 18.11.2021 15.00 - 23.1.2022 22.00


Tavoite

Koulutettavan on kyettävä toimimaan kurssinjohtajana, kouluttajana ja vääpelinä. Kurssin jälkeen on ymmärrettävä (osattava) kurssinjohtajan, vääpelin ja kouluttajan tehtävät kurssilla: valmistelut, toteutus, jälkitoimet. Ammunnanjohtajien on ymmärrettävä (osattava) ampumaohjelmiston mukaisten sovellettujen ammuntojen suunnittelu ja valmistelu.

Kurssilla valmistellaan suunnitelmat (tavoite, aikalaskelma, ohjelma, tukipyyntö) keskeisistä vuoden 2022 kursseista.

Kenelle kurssi soveltuu

Mikkelin koulutuspaikan sitoutuneet kouluttajat, ammunnanjohtajat ja tukihenkilöt.

Esitiedot

Kouluttajien varustuksena on puku M05. Tukihenkilöt voivat osallistua kurssille omassa vaatetuksessaan. Koulutus tapahtuu sekä sisällä että ulkona. Varaa mukaan oma läppäri.
Kurssilla on mahdollisuus tehdä talvikursseihin liittyvä maastontiedustelu. Kurssiin sisältyy ampumaohjelmiston mukainen sovellettu ammunta sekä noptel ammunta.

Kurssin ilmoittautumispaikka on portti 8 Karkialammella. Perustaminen, aloituspuhuttelu ja työryhmäjako ovat rak 20:ssä.
Majoittuminen on Army Hostelissa.
Kurssikirje lähetetään n 2viikkoa ennen kurssia osallistujille.

Sisältö

LAUANTAI 5.2.
9.00 - 10.00
H. JÄRJESTELYT
• Ilmoittautuminen
• perustaminen
• tavoitteet, työryhmäjako, varopuhuttelu
10.00 - 19.00
TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY
1. Työryhmä
Sovellettujen ammuntojen suunnittelu ja valmistelu
2. Työryhmä
Taisteluensiapukurssien 1-3 suunnittelu ja valmistelu
3. Työryhmä
Talvikoulutuksen suunnittelu ja valmistelu, jv-koulutus
4. Työryhmä
Sotilaspoliisikoulutus, TRA, tiedustelu kurssien suunnittelu ja valmistelu
5. Työryhmä
Esikuntatyöskentely, arjen välineet kurssien suunnittelu ja valmistelu

Kurssien tukiorganisaatio osallistuu kaikkien työryhmien työhön.

Ruokailut ohessa

19.00 - 22.00
• iltapala
• henkilökohtainen huolto

SUNNNUNTAI 6.2.
8.00 - 9.00
Aamupala

9.00 - 13.00
Ryhmätyöskentely jatkuu, ohessa sovellettu ammunta

13.00 - 15.00
Loppukeskustelu, palaute

Hinta

Koulutuspaikka

Rak 3, Karkialampi, Mikkeli
Tyrjäntie 9
50150 Karkialampi, Mikkeli

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198/pertti.pulkkinen@mpk.fi