Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2/kevät

Loading Loading...

Ajankohta 1.1.2022 - 30.5.2022
Aika 12.00 - 17.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 25.10.2021 8.00 - 16.2.2022 12.00


Tavoite

Tavoitteena on nuorten sekä kutsuntaikäisten sekä vapaaehtoiseen asepalve-lukseen astuvien naisten fyysisen kunnon harjoittelun käynnistäminen ennen palvelukseen astumista sekä liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen.

Välillisesti tavoitteena on varusmiespalveluksen keskeytysten vähentäminen sekä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Kenelle kurssi soveltuu

Kutsuntaikäisille , yli18-vuotiaille.

Esitiedot

Kurssille hyväksytyille lähetetään kurssikirje, jossa on toimintaohjeet kurssille valmistautumisesta ja kurssin toteutuksesta.

Sisältö

Kurssilla on kaksi lähipäivää varuskunta-alueella/vast sekä noin kahden kuukauden omatoiminen harjoittelujakso Marsmars.fi-applikaation avustuksella. Lähipäivät 26.2.2022 ja 7.5.2022.

Kurssi toimeenpannaan yhteistyössä puolustusvoimien aluetoimiston, lähialueen oppi-laitosten ja kuntien kanssa. Kurssi toimeenpannaan MPK:n esimerkkisuunnitelman mukaisesti, mutta sitä voidaan räätälöidä paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Kurssilla annetaan myös tietoa varusmiespalveluksen sisällöstä ja fyysisestä sekä henkisestä vaativuudesta.

Hinta

Koulutuspaikka

Kouvola/Vekaranjärvi

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Liikuntapäällikkö Jari Vuorijärvi, jari.vuorijarvi@mpk.fi, 0505427375
Kurssin johtaja: