Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2/syksy

Loading Loading...

Ajankohta 8.8.2022 - 26.12.2022
Aika 12.00 - 17.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 25.10.2021 8.00 - 25.7.2022 12.00


Tavoite

Tavoitteena on nuorten sekä kutsuntaikäisten sekä vapaaehtoiseen asepalve-lukseen astuvien naisten fyysisen kunnon harjoittelun käynnistäminen ennen palvelukseen astumista sekä liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen.

Välillisesti tavoitteena on varusmiespalveluksen keskeytysten vähentäminen sekä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Kenelle kurssi soveltuu

Toisen asteen oppilaille ,16–18-vuotiaille.

Esitiedot

Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajien kirjallinen suostumus, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä kurssille.

Kurssille hyväksytyille lähetetään kurssikirje, jossa on toimintaohjeet kurssille valmistautumisesta ja kurssin toteutuksesta.

Sisältö

Kurssilla on kaksi lähipäivää varuskunta-alueella sekä noin kahden viikon omatoiminen harjoittelujakso Marsmars.fi-applikaation avustuksella.

Kurssi toimeenpannaan yhteistyössä puolustusvoimien aluetoimiston, lähialueen oppi-laitosten ja kuntien kanssa. Kurssi toimeenpannaan MPK:n esimerkkisuunnitelman mukaisesti, mutta sitä voidaan räätälöidä paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Kurssilla annetaan myös tietoa varusmiespalveluksen sisällöstä ja fyysisestä sekä henkisestä vaativuudesta.

Hinta

Maksuton.
Maanpuolustuksen kannatus säätiö tukee taloudellisesti kurssin toteutusta.

Koulutuspaikka

Kouvola

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Liikuntapäällikkö Jari Vuorijärvi, jari.vuorijarvi@mpk.fi, 0505427375
Kurssin johtaja: