MPK Kurssinjohtajakurssi

Loading Loading...

Ajankohta 25.11.2022 - 27.11.2022
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 13.5.2022 12.00 - 11.11.2022 23.00


Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen:
YMMÄRTÄÄ (osaa)
• kurssinjohtajan tehtävät ja vastuut useamman kouluttajan/aiheen käsittävän kurssin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
• huomioida roolinsa kurssin pääkouluttajana kouluttajien ohjaamisessa, tavoitteiden määrittämisessä kouluttavien osaamistason mukaan, kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen valinnassa ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämisessä
• kurssinjohtajan ja kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
• huomioida erilaiset turvallisuus-ja maineriskit kurssin koulutuksessa ja omassa käytöksessään
• laatia kurssin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat(ml turvallisuus) ja tukipyynnöt
MUISTAA (tuntee)
• kurssinjohtajan osuuden kurssin hallinnollisissa asioissa MPK:n tietojärjestelmässä.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n toimintaan sitoutuneille, kouluttajakurssin käyneille ja kouluttajina toimineille.

Esitiedot

Kurssia ei varusteta.
Kurssi tapahtuu pääosin luokkaopetuksena, sisätiloissa, mahdollisia siirtymiä lukuunottamatta.
Kurssi on rasittavuudeltaan kevyt.

Sisältö

Kurssinjohtajan tehtävät
• Kurssinjohtajan yleiset tehtävät
• Tehtävät ennen kurssia
• Kurssinjohtajan tehtävät kurssin aikana
• Kurssinjohtajan tehtävät kurssin jälkeen
Kurssiin liittyvät valmistelut, hallinnolliset tehtävät ja kurssin päättäminen
• Kurssikuvauksen laatiminen (THJ, kurssinjohtajan osuudet)
• Kurssikirje ja markkinointi
• Tietosuoja ja kurssiturvallisuus
• Kurssipalautteet ja kurssijohtajan itsearviointi
Ryhmätyötehtäviä
• Kurssin toteuttamis-ja turvallisuussuunnitelman laadinta

Hinta

Kurssi on maksuton.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Markku Palovainio
040 8366 432
m.palovainio@gmail.com

Kurssin hallinointi
Koulutuspäällikkö
Jyrki Rohamo
050 347 9201
jyrki.rohamo@mpk.fi