KYBER Kyberturvallisuuden syventävä peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 15.10.2022 - 16.10.2022
Aika 9.00 - 17.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Vekaranjärvi
Ilmoittautumisaika 26.10.2021 8.00 - 30.9.2022 12.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on syventää peruskurssin tietoja ja taitoja erityisesti painottamalla käytännön harjoituksia. Kurssin käytyään kurssilainen osaa soveltaa käytännössä tietoturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä kuten omassa koneessaan, mobiililaitteissa, kotiverkossa ja siihen liitetyissä laitteissa. Kurssi antaa paremmat edellytykset jatkokurssille etenemiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kyberturvallisuuden syventävä peruskurssi on suunnattu kaikille tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta kiinnostuneille kansalaisille. Kurssille osallistuminen edellyttää esitettyjen peruskurssien käymistä tai vastaavien taitojen osaamista. Ennakkovaatimuksena on tietotekniikan ja tietokoneen perusteet sekä tietämystä tietokonelaitteistojen ja ohjelmien toiminnasta sekä IP-protokollaperheestä.

Esitiedot

Osallistujan tulee olla suorittanut verkkokurssit Kansalaisen kyberturvallisuus ja/tai Taistelijan kyberturvallisuus sekä Kyberturvallisuuden peruskurssi.

https://mpk.fi/ajankohtaista/digiturvallisuutta-verkossa/

Osallistujan tulee olla vähintään 16-vuotias.

Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajien kirjallinen suostumus, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä kurssille.

Kurssille hyväksytyille lähetetään tästä ilmoitus sähköpostitse viikolla 40.

Sisältö

Syventävällä kurssilla on sekä luento-opetusta sekä käytännön harjoittelua erilai-silla rasteilla. Kurssin painopiste on erityisesti käytännön harjoittelulla, jota viedään syvemmälle kuin peruskurssilla.

Kurssilla harjoitellaan henkilökohtaisten tietokoneiden suojaamista. Kurssilla voidaan ottaa mukaan esim. mobiililaitteiden koventamiset.

Lähiopiskelu: Kurssin sisältö koostuu pääasiassa Kyberturvallisuuden peruskurssin aiheista siten, että painopiste on käytännön harjoituksilla. Rastikoulutukset:
1) Mobiililaitteen koventaminen
2) Kotiverkon segmentointi
3) palomuurien ominaisuuksien läpikäyminen.

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, muonituksen, majoituksen ja vakuutuksen.

Koulutuspaikka

Karjalan Prikaati
Varuskuntatie 230
46141 Vekaranjärvi

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Roy Ylijoki, roy.ylijoki@mpk.fi, 0453222356
Kurssin johtaja: