Johda NASTA 3 Organisaation kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 26.5.2022 - 29.5.2022
Aika 10.00 - 16.00
Kesto 4
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 16.2.2022 11.00 - 8.5.2022 23.00


Tavoite

Tarkoituksena on toteuttaa suunnitellusti NASTA-harjoitus.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten omassa harjoitustehtävässä toimitaan ja miten se on osa NASTA-harjoituksen kokonaisuutta. Hän on harjaantunut soveltamaan JohdaNASTA I-II kursseilla opittuja syväjohtamisen tietoja ja taitoja. Hän muistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu erikseen nimetylle henkilöstölle:
- Harjoituksen johto
- toimistojen päälliköt ja vastaavat
- ensiapuhenkilöstö
- kaikki tukitehtävissä toimivat
- seuraavan harjoituksen johtaja ja varajohtaja
- MPK:n edustaja ja PSPR:n yhteysupseeri.

Esitiedot

Kokemusta aikaisemmista Naisten Valmiusliiton harjoituksista.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan NASTA-harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.
1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Harjoituksen toteuttaminen ja johtaminen
- toimiminen omassa tehtävässä harjoituksen aikana
- itsensä ja oman ryhmän johtaminen
- käytännön harjoittelu omassa tehtävässä
- annettujen tehtävien ja ohjeiden noudattaminen
3. Harjoituksen viestintä ja tiedonkulku
- viestinnän toteuttaminen omassa tehtävässä
- tiedonkulun varmistaminen
4.Turvallisuuden huomioiminen
- riskitekijöiden poistaminen harjoituksessa
5. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Milla Koskela
040 576 1871
milla.koskela@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi