NASTA LEIJONA 2022 Henkinen kriisinkestävyys/psyykkinen toimintakyky

Loading Loading...

Ajankohta 27.5.2022 - 29.5.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 1.3.2022 9.00 - 25.4.2022 23.00


Tavoite

KURSSI ON TÄYNNÄ!

Tarkoituksena on tutustuttaa kurssilaiset erilaisiin yksilöllisiin käyttäytymistapoihin kriiseissä ja vuorovaikutuskeinoihin, joiden avulla voi auttaa ja tukea kriisissä olevaa ihmistä.
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
- muistaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja
- muistaa oman jaksamisen ja hyvinvoinnin merkityksen ja osaa soveltaa
saamiaan tietoja arjessa.
- ymmärtää, miten toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana
- ymmärtää, miten analysoida kriisitilanteen jälkeen tapahtunutta.
- ymmärtää kriisin kohdanneen henkilön käyttäytymistä, avun tarvetta ja osaa
auttaa ja uskaltaa kohdata.

Kenelle kurssi soveltuu

Sopii kaikille yli 16 -vuotiaille naisille. Alle 18 -vuotiaalla osallistujalla tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen.
Kurssi ei ei ole tarkoitettu parhaillaan akuuttia kriisiä läpikäyvälle.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Tietoa erilaisista kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista tilanteissa. Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoisena auttajana. Koulutus on luentopainotteista, mutta voi sisältää harjoitteita toisen kurssin kanssa.
1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Toimintaympäristö ja ajankohtaiset tapahtumat
- viimeaikaiset tapahtumat: esimerkkejä
- viranomaisten ja järjestöjen roolit
3. Toiminta onnettomuuspaikalla
- kriisitilanteen johtaminen ja eri toimijoiden roolit onnettomuustilanteissa
- viranomaisten kriisiviestintä
4. Henkinen tuki
- mitä on henkinen ensiapu?
- auttamisen perusteet ja auttajana toimiminen
5. Kriisin tunnistaminen
- akuutin kriisin tunnusmerkit, kriisin vaiheet ja muodot
- selviytyminen kriisissä
6. Auttajan jaksaminen
- jälkipurku (defusing)
- tunteiden merkitys, oma jaksaminen, uskomukset
- apuvälineet ja niiden hyödyntäminen
- itsemyötätunto
- resilienssi
7. Yhteiskunnan / järjestöjen tuki
- julkinen taho, järjestöjen tarjoama apu ja läheisten verkosto
8. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Tarkempi ohjelma lähetetään kurssilaisille ennen kurssia.

Hinta

30,00 EUR
Kurssia tukee Lotta Svärd säätiö.

Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Julia Purhonen
jureso@hotmail.fi

Kurssin varajohtaja
Anne Riihilahti
040 723 1363
anne.m.riihilahti@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi