Turvallisen ampujan kurssi, osiot I-II (SRA)

Loading Loading...

Ajankohta 14.5.2022 - 15.5.2022
Aika 9.00 - 15.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Liperi
Ilmoittautumisaika 3.11.2021 12.00 - 14.5.2022 9.00


Tavoite

Kurssin hyväksytysti suorittaneet ja kurssiin sisältyvät kokeet läpäisseet ovat oikeutettuja tilaamaan itselleen SRA-kortin ja osallistumaan SRA-ammuntoihin ja kilpailuihin.

Kurssin suorittanut kykenee toimimaan turvallisesti ampujana SRA-tapahtumissa:
- muista (tuntee) SRA säännöt
- ymmärtää (osaa) turvallisen asekäsittelyn

Kenelle kurssi soveltuu

Tämä kurssi on suunnattu 7.5. 2022 Ylämyllyllä I osion suorittaneille henkilöille.
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua.

Esitiedot

Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin piiripäällikkö tekee lopullisen päätöksen kurssilaisen hyväksymisestä kurssille.

Turvallisen ampujan kurssi koostuu osioista 1 ja 2.
7.5. toteutettava ensimmäinen osio sisältää teoriaopetuksen ja teoriakokeen.
Toinen osio järjestetään 14.-15.5. Lauantaina 14.5. toteutetaan käytännön ampumaharjoittelu ja sunnuntaina 15.5. suoritetaan ampumakoe.

Ammunnat voi suorittaa omilla aseilla tai MPK:n pistooleilla (CZ).

Kurssimaksu (80 €) sisältää molempien osioiden koulutuskulut: 7.5 teoriaopetuksen (ml. lounas) ja 14.-15.5. osion koulutuksen vakuutuksen, MPK:n koulutusmateriaalin (ampujanlasit, kuulosuojaimet, kotelo, yms.) käytön ja kahvituksen.

2. vaiheen kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, 1. vaiheen suorittaneet "nostetaan" kurssille järjestäjän toimenpitein. Kurssilaisille annetaan tarkemmat ohjeet 2. vaiheen järjestelyistä 7.5.2022.

Asevelvollisille myönnetään kurssikokonaisuudesta (molemmat vaiheet suorittaneille) yksi (1) rinnasteinen kh-vuorokausi (PKALTSTO:n päällikön päätös MS3021/12.2.2022).

Sisältö

II osio (Roukalahden ampumarata)

Lauantai 14.5
Ampumaharjoittelu eri ohjelman mukaan.

Sunnuntai 15.5
Turvallisen ampujan kortin suorittamiseen vaadittava käytännön koe.

Hinta

Koulutuspaikka

Roukalahden ampumarata
Louhelanmutka 13 Liperi

Yhteystiedot

Kurssin johtaja Pasi Parviainen (pasipar73@gmail.com, 0500503128)
Hallinto Valmiuspäällikkö Jukka Päivinen (jukka.paivinen@mpk.fi, 050 3361602)