MPK Tikkakosken ja PAIKP koulutuksen suunnittelu 1/2022

Loading Loading...

Ajankohta 26.3.2022
Aika 8.30 - 17.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 16.11.2021 14.10 - 10.3.2022 18.00


Tavoite

Varmistetaan vuoden 2022 kevään ja kesän kurssien toteutus kurssijohtajineen ja -vääpeleineen sekä kouluttajineen. Tarkennetaan myös kurssien koulutuksien sisällöt tarvittavin osin. varmistetaan myös paikallisjoukkojen kouluttamiseen liittyvien kurssitapahtumien läpiviennin tarvitseman MPK sitoutuneiden käyttö vuoden aikana.

Syyskauden 2022 kurssien ajankohtien tarkastelu ja mahdollisten muutosten teko huomioiden syyskauteen vaikuttavat VEH- ja kertausharjoitukseT.

Kerrataan 2/2022 suunnittelussa huomioitavat asiat.

Tapahtuman jälkeen vapaaehtoistoimijoiden on ymmärrettävä koulutussuunnittelun aikataulu ja hallittava omien harjoitustensa oikea-aikainen suunnittelu sekä tukipyyntöihin liitettävien tarpeiden selkeä laatiminen.

Kenelle kurssi soveltuu

Tapahtuma on suunnattu kurssien johtajille, kurssivääpeleille, kouluttajille ja kurssien toteutukseen osallistuville aktiivisille toimijoille ja paikallispataljoonan eri toimialojen kouluttavalle henkilöstölle.

Esitiedot

Tutustuminen oman alansa vuoden 2022 koulutustapahtumiin ja tehtäviin.

Ota mukaasi muistiinpanovälineet ja mahdollisesti käytettävässä oleva oma kannettava tietokone / vastaava, jolla voit työskennellä. Taulukot ja aineistot ovat WorldPro ja Exel muodossa.

Paikallispataljoonien koulutuksesta vastaava henkilöstö selvittää mahdolliset kouluttajilta vaadittavat / tarvittavat lisäkoulutustarpeet kurssitapahtumien läpiviemiseksi.

Huomioi myös voimassa olevien koronaoheistusten vaikutus. Kurssi toteutetaan puolustusvoimien tiloissa. https://mpk.fi/ajankohtaista/koronapassi-kayttoon-mpkssa/

Sisältö

Klo Aihe
08:30 Kurssilaisten saapuminen ja aamukahvit
09:00 Kurssin avaus, päivän ohjelma ja järjestelyt
09.10 Osallistujien esittäytyminen (joukko/tehtävä)
09.30 Vuoden 2022 toteutettavat kurssit ja tarkennukset
kurssien henkilöstöön, esittelijöinä KJ:t ja KURSSIVÅÅP
10:30 VMP -edustajien puheenvuorot ja SOTVA 2022 kurssien tavoitteet
11:30 Lounas
12:15 2022 kursseille tehtävät tarkennukset työryhmittäin tai itsenäisenä
työskentelynä;
- kurssienjohtajat, ja pääkouluttajat
- kurssivääpelit ja kurssien jako

14:00 Tauko ja kahvit
14:20 Suunnittelutyö jatkuu, ohessa 2022 toteutettavien kurssien tarkastelu
työryhmittäin / koulutusaiheittain
- tarkastetaan kurssien henkilöstön tehtävät
- kurssien tukitarpeet ja niiden määräajat
16:00 Päivän yhteenveto ja ohjeet jatkotoimista

Hinta

Koulutuspaikka

Vanha esikuntakomppania
Immolantie 9
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Valmiuspäällikkö
Aarne Markko
aarne.markko@mpk.fi
040 751 5233


Kurssin varajohtaja
Koulutuspäällikkö
Pekka Nieminen
pekka.nieminen@mpk.fi
050 544 0503