Tulenjohtokurssi 1

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2022 - 25.9.2022
Aika 18.00 - 15.00
Kesto 2,5
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Hanko
Ilmoittautumisaika 23.3.2022 7.55 - 5.12.2022 23.00


Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen:
- Muistaa (tuntee)
o Tulenjohdon yhteistoiminta tuettavan joukon kanssa (jouk-kue/komppania)
o Perustiedot eri tuliyksiköistä
o Tulenkäyttö puolustuksessa
- Ymmärtää (osaa)
o Tehtävät ja johtaminen tulenjohtoryhmässä.
o Tulenjohtopaikan vaatimukset, tiedustelu ja valmistelu
o Tulenjohtamisessa tarvittavan kaluston käyttö
o Viestiyhteyksien toteuttaminen
o Tulenjohtotekniikan perusteet
o Tulenjohtaja osaa epäsuorantulen käytön joukku-een/komppanian puolustuksessa. Puolustuksen tulisuunnitel-ma.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat tykistöjärjestelmän tulenjohtokoulutetut sijoitetut tai sijoittamattomat reservin upseerit tai aliupseerit, sekä tulenjohto-ryhmiin koulutetut reserviläiset. Kurssi mahdollistaa polun myös tykistöjärjes-telmän tulenjohtotehtäviin kouluttautumiseen reserviläiselle, suorittamalla Tulenjohdon perusteet –kurssin ja ennakkotietovaatimuksena olevat kurssit.

Esitiedot

Ennakkotietovaatimuksena mittauksen peruskurssien: Kartat, taktiset merkit ja lyhenteet ja Mittauksen perusteet ja käsitteet, sekä viestin peruskurssin suorittaminen, tai vastaava osaaminen, esimerkiksi tulenjohdon kou-lutushaarakoulutus varusmiesmiespalveluksessa.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

- Valmistava etäopiskelujakso (noin kuusi tuntia)
o Koulutuksen tavoitteiden esittely
o Kurssiin liittyvä kirjallinen julkinen koulutusmateriaali
o Tulenjohtoryhmän kokoonpano, tehtävät ja kalusto
o Tulikomennon rakenne, tulen korjaaminen
o Tarkistusammunnat, tulensiirto, lähialueen tulitus
o Lyhytkanta
o Tulenjohtopaikka-animaatiot ja videoleikkeet koulutusaiheisiin liittyen
o Varomääräykset (mm. laseretäisyysmittari)
o Loppukoe, suoritettava ennen lähijaksolle osallistumista

- Lähijakso (20 tuntia)
o Tulenjohtoryhmän kalusto, käyttö ja huolto
o Viestikoulutus, kalusto ja radioliikennetaulukko
o Käsisuuntakehän yhteiskorjauksen määritys ja ominaiskorjauk-sen laskeminen, käytössä tulenjohtoharjoitteissa
o Tulenjohdon käsitteet ja määritelmät:
 Tulikomennon rakenne ja tulikomentolyhenteet
 Mittaukset
 Maalien paikantaminen ja niiden tarkkuus
 Tulenjohtotaso
 Tulilajit ja -muodot
 Tulenaloitus
 Havaintojen teko ja korjaukset
o Tulenjohtopaikan vaatimukset, asemaanmeno
o Virtuaalisen koulutusympäristön (VKY) käyttö tulenjohtosuori-tusten käytännön harjoitteluun, mikäli VKY:n käyttö mahdollista
o Tulisuunnitelman laatiminen (puolustus)
o Maastoharjoitteina asemaanmenon ja tulenjohtotehtävien suo-rittaminen

Hinta

Koulutuspaikka

Syndalen
Tvärminnentie 852
10900 Hanko

Yhteystiedot

Lauri Kinnunen
lauri.kinnunen@mpk.fi, 0505719498