Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 22.1.2022 - 23.1.2022
Aika 8.00 - 14.00
Kesto 3, Esitetään kahta rinnasteista KH-päivää
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautumisaika 18.11.2021 18.05 - 9.1.2022 20.00


Tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n
kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.

Kurssin jälkeen kurssilainen:

MUISTAA (tuntee)
o Kouluttajan roolin ja tehtävät
o Koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet
o Arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
o MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

YMMÄRTÄÄ (osaa)
o Suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä
valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
o Opettaa ja kouluttaa innostavasti
o Kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja
markkinoijana
o Huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa
käytöksessään
o Erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

SOVELTAA (hallitsee)
o Kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, MPK:n sitoutuneet ja sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

MPK:n sitoutuneille kurssi on maksuton. Muille kurssin hinta on 30 euroa. Kurssin hyväsytysti suorittaneelle reserviläiselle myönnetään kaksi rinnasteista KH-päivää.

Kurssilaisia ei varusteta, joten mukaan tulee varata sisätiloissa työskentelyyn ja ulkona tapahtuviin siirtymisiin (ruokailut) soveltuva varustus sekä pyyhe ja hygieniavälineet. Kasarmimajoitus. Majoittuminen on mahdollista perjantai-illasta alkaen.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Voimassaolevan koronapassin esittämiseen on varauduttava.

Sisältö

Kurssiin kuuluu etäjakso ja lähijakso.

Kurssilla annetaan perusteet seuraavista aiheista:
-Kouluttajan ominaisuudet ja vahvuudet
-Koulutuksen suunnittelu
-Koulutustaidot
-Koulutuskortti.

AIKATAULU

Lauantai 22.1.
0700 Aamupala yöpyneille
0900 Ilmoittautuminen
0900 Aloituspuhuttelu
0915 Opettamisen ja kouluttamisen perusteet
1200 Lounas
1300 Opettamisen ja kouluttamisen perusteet jatkuu
1600 Tehtävänanto, oppitunnin tai koulutusrastin osan valmistelu
1700 Päivällinen
1800 Tehtävien valmistelu ja harjoittelu sekä arviointi
2000 Sotilaskodissa käynti

Sunnuntai 23.1.
0700 Aamupala
0800 Harjoitteet ja niiden arviointi
1100 Lounas
1200 Harjoitteet ja niiden arviointi jatkuu
1330 Palautekysely, palautekeskustelu ja kurssin päättäminen.

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksu kattaa ylöspidon ja tapaturmavakuutuksen.
MPK:n sitoutuneille kurssi on maksuton.

Koulutuspaikka

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87101 Kajaani

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Anu Heikkilä
045 630 7319

Valmiuspäällikkö Jari Ruskela
jari.ruskela@mpk.fi