MPK Kouluttajakurssi (MPK K1) Lähijakso 2

Loading Loading...

Ajankohta 7.10.2022 - 9.10.2022
Aika 16.00
Kesto 2,5
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Upiniemi
Ilmoittautumisaika 27.11.2021 11.14 - 25.9.2022 16.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 2-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia ryhmän tai joukkueen kokoisen yksikön kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:

Muistaa (tuntee)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

Ymmärtää (osaa)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

Soveltaa (hallitsee)
– kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

Lähijakso 1 pitää olla suoritettuna ennen tätä jaksoa 2. MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä koulutustehtävää/koulutuskorttia, jota voidaan mahdollisesti käyttää näyttönä. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021).

Hinta

Koulutuspaikka

Upinniemi
Upinniementie 1160
02470 Upiniemi

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Mika Kiuru mika.kiuru@mpk.fi, 0503926866
Kurssin johtaja: Antti Kievari antti.kievari@esperi.fi, 0505286688