Taistelijan pioneeritaidot

Loading Loading...

Ajankohta 10.6.2022 - 12.6.2022
Aika 16.00
Kesto 2,5 päivää
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Raasepori
Ilmoittautumisaika 27.11.2021 14.30 - 22.5.2022 16.00


Tavoite

Koulutus antaa taistelijalle ne pioneeritoiminnan perustaidot, jotka tehtävästä riippumatta kaikkien taistelijoiden tulee osata. Pataljoonien ja muiden yksiköiden pioneereille koulutus toimii lähtötason kurssina ja mahdollistaa siirtymisen jatkotason koulutuksiin.

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava

Muistaa (tuntee)
– Yleisimmät käytettävät panokset ja miinat
– Tuliaseman rakentaminen rakennetulle alueelle
– Yleisimpien NBC-aineiden vaikutukset

Ymmärtää (osaa)
– Johtajat ymmärtävät varamiinoitteen dokumentoinnin täyttötavan
– Tunnistaa UXOt päätasolla (vaarallinen/vaaraton)
– Toimet kohdattaessa miinoite
– Miinoitteessa toimiminen ja haavoittuneen evakuointi
– Tuliaseman rakentaminen maastoon
– Ajoneuvojen ja majoitteiden maastouttaminen
– Välittömän puhdistuksen toimet

Hallitsee (soveltaa)
– Henkilökohtaisen suojavarustuksen käytön, sekä toiminnan suojeluvaroituksessa ja -hälytyksessä

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu parhaiten sijoittamiskelpoiselle reserviläiselle, mutta peruskursseille voi osallistua myös muut kuin reserviläiset.

Esitiedot

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Miinat ja panokset (n. 0,5 vrk):
Yleisimpien miinojen ja panosten käyttö, varamiinoitteen selosteen laatiminen, sulutteen vastaanotto, ylläpito ja luovutus, toiminta sulutteen piirissä.

Liikeen edistäminen (n. 0,5 vrk)
Räjähtämättömän ampumatarvikkeen tunnistaminen (UXO), toiminta kohdattaessa miinoite tai UXO, miinoitteessa toimiminen.

Suojanedistäminen (n. 0,5 vrk)
Yksittäisen taistelijan ja partion tuliasema maastossa ja rakennetulla alueella, maastouttaminen ja ilmasuoja ajoneuvolle ja majoitteelle.

Suojelu (n. 0,5 vrk)
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, suojeluvaroitus ja -hälytystoimenpiteet, välittömän puhdistautumisen toimenpiteet, taisteluaineet (NBC) ja niiden vaikutukset.

Hinta

Koulutuspaikka

Dragsvik
Raaseporintie 39
10640 Raasepori

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Mika Kiuru mika.kiuru@mpk.fi, 0503926866
Kurssin johtaja: Ville Hietikko ville.hietikko@gmail.com, 0405262899