Kouluttajakoulutus (MPK K1, 1_2) #02

Loading Loading...

Ajankohta 15.1.2022 - 16.1.2022
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 2+2,5pv 15.-16.01.2022 ja 22.-24.04.2022
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautumisaika 6.12.2021 20.52 - 15.12.2021 8.00


Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja:

MUISTAA (tuntee)
o kouluttajan roolin ja tehtävät, koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet sekä arvioinnin ja palautteenannon merkityksen.
o MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutus- ja perehdytystehtävissä.

YMMÄRTÄÄ (osaa)
o suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt.
o opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla sekä normaali- että poikkeusolojen toimintaa.
o jokaisen kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
o huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
o erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa välillä koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa

SOVELTAA (hallitsee)
o kouluttamisen perusteet.
*

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n kouluttajat ja apukouluttajat, MPK:n koulutustehtäviin haluavat sekä maakuntakomppanioiden johtajat. Tämän kurssin koulutusnäytöt toteutetaan 22.-24.4.2022 nuorten turvakurssi viikonlopun yhteydessä, jolloin koulutusaiheet ovat kurssien sisältöön sopivia.(VARTU)

Esitiedot

Kurssi on ESMPP:n toimintaan sitoutuneillle ilmainen. Kurssilaiset varustetaan suojavaatetuksella. Omien m91 ja m05 varusteiden käyttö mahdollista mutta ei pakollista. Osa koulutuksesta totetetaan ulkona, sään salliessa.

II viikonlopussa 22.-24.4.2022 Kurssilaiset toteuttavat nuorten turvakurssi viikonlopun koulutuksen ja yleisjärjestelyt (perustaminen ja purku)

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi mm. kouluttajan tehtäväkuva, kouluttajana toimimisen periaatteet, monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutustaidot, viestintä, koulutuksen suunnittelu ja toiminta ongelmatilanteissa.

Kurssilaiset harjoittelevat rastikoulutuksen kokonaissuorituksen perusteista alkaen. Kurssin lopuksi kurssilaiset suorittavat teoriakokeen ja antavat näyttökokeen rastikoulutuksen toteutuksesta.

Kurssi käsittää kaksi viikonloppua. 1. jakson hyväksytysti suorittaneet siirretään järjestelmän toimesta 2. vaiheeseen.

Hinta

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus
Rantatie 66
04310 Tuusula

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Antti Kauranne
Pasi Raatikainen, pasi.raatikainen@mpk.fi