Taistelu rakennetulla alueella 1 (TRA1)

Loading Loading...

Ajankohta 13.5.2022 - 15.5.2022
Aika 17.00
Kesto 2,5
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 14.2.2022 1.00 - 27.4.2022 17.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on oppia taisteluperusteet toimimisesta rakennetulla alueella niin taisteluparina, partiona kuin ryhmänäkin.
Kurssin jälkeen koulutettavat:

Tuntee:
– K-S MAAKK koulutusohjelman rakenteen
– Rakennetun alueen taistelun erityispiirteet ja erot metsämaastossa taisteluun

Osaa:
– Yksittäisen taistelijan perustaidot rakennetun alueen taistelussa
– Toimia yksittäisen taistelijan eri rooleissa partiossa ja ryhmässä rakennetun alueen taiste-lussa
– Osaa käsimerkkien käytön osana partion toimintaa ja johtamista

Kenelle kurssi soveltuu

Paikallispataljoonan kokoonpanoihin sijoitetuille ja sijoittamiskelpoisille reserviläisille. Kurssi kuuluu paikallisjoukkojen koulutuspolun mukaiseen peruskoulutukseen.

Esitiedot

Kurssin ensimmäinen päivä harjoitellaan käsittelyaseilla ja toisena päivänä on sovellettu vaihe tarkoitukseen soveltuvin välinein. Pääpaino on tekniikoiden ja taktiikan harjoittelussa.

Hyödyllisiä varusesineitä voi varata mukaan oman harkinnan mukaan: erityisesti suositellaan mukaan otettavaksi polvisuojia ja ohuita suojakäsineitä, joilla voidaan torjua yleisimmät pienet nirhaumat. Kurssimajoitus on harjoituskohteissa.

Paikallispataljooniin sijoitetut, joilla on jaettu M/05 varustus käyttävät heille jaettua materiaalia. Ne joilla ei ole käytössä em. materiaalia varustetaan tarvittavalla suojavarustuksella. Omat peseytymisvälineet ja pyyhe mukaan.

Sisältö

Taistelu rakennetulla alueella, perusteet – kurssin sisältö otsikkotasolla:
* Rakennetun alueen taistelun erityispiirteet ja erot metsämaastossa tapahtuvaan taisteluun
* Liikkuminen ja toiminta rakennetulla alueella ulkona taistelupareina, osana partiota ja ryhmää:
* Liikkumisen yleisperiaatteet
* Kulmien haltuunottomenetelmät
* Aukeiden paikkojen ja teiden ylittämiset
* Toiminta tuliylläkössä
* Rakennuksiin pureutuminen
* Liikkuminen ja toiminta rakennuksien sisällä:
* Sisäänmenomenetelmät aukoista
* Ryhmän perustaistelumenetelmä
* Käytävätekniikka
* Portaissa kulkeminen
* Em. aiheista sovellettuja harjoitteita niin partiona kuin ryhmänäkin

Perjantai 13.5.2022
08.30 Kurssin kouluttajat ilmoittautuvat, kurssin varustaminen alkaa
17.00-18.00 Kurssilaisten ilmoittautuminen Tikkakoskella ja varustaminen, jonka
jälkeen siirtyminen harjoituskohteelle


Perjantain, lauantain sekä sunnuntain tarkempi ohjelma ilmoitetaan kurssille hyväksytyille sähköpostitse.

Sunnuntai 15.5.2022
15.00 - 18.00 Kurssipalautteet, loppupuhuttelut sekä kotiuttaminen

Hinta

Koulutuspaikka

Vanha esikuntakomppania
Immolantie 9
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Simo Pietikäinen
pietikainen@gmail.com
040 937 7670


Kurssin hallinnointi:
Koulutuspäällikkö
Pekka Nieminen
pekka.nieminen@mpk.fi
050 544 0503