Sirja22-harjoitus Taisteluensiapu aluksilla

Loading Loading...

Ajankohta 30.9.2022 - 2.10.2022
Aika 15.59 - 16.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Turku
Ilmoittautumisaika 1.6.2022 16.00 - 14.9.2022 15.59


Tavoite

Kurssin suoritettuaan kurssilainen ymmärtää taisteluensiavun erityispiirteet aluksilla ja osaa soveltaa kurssilla oppimiaan taisteluensiavun perusteita alusympäristössä.

Kenelle kurssi soveltuu

Reserviläisille.

Esitiedot

Kurssille osallistutaan kotiin jaetussa varustuksessa. Tarvittaessa jaetaan m05-suojavaatetus.

Kurssi sisältää fyysisiä suoritteita, kuten potilassiirtoja aluksella.

KURSSILLE VOI ILMOITTAUTUA 1.6.2022 ALKAEN.

Sisältö

Taisteluensiavun perusteet: hengen pelastaminen, verenvuodon tyrehdyttäminen sekä ilmateiden avaaminen.

Toimiminen aluksen kannella, aluksen sisätiloissa, rajoitetuissa olosuhteissa sekä erityyppisissä traumatilanteissa.

Luentoja alustaistelulle tyypillisistä vammoista, sotilaslääketieteestä ja eri alustyyppien vaikutuksesta ensiavun kannalta.

Kurssilla kouluttajina toimivat varusmiespalveluksen suorittaneet terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Hinta

Koulutuspaikka

Pansio
Laivastontie 2
20240 Turku

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Petri Leppäkoski, petri.leppakoski@mpk.fi, 0405946350