Meloja 1 -melonnan peruskurssi ja selviytyminen saaristossa

Loading Loading...

Ajankohta 10.9.2022 - 11.9.2022
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Upiniemi
Ilmoittautumisaika 17.7.2022 12.47 - 27.11.2022 8.00


Tavoite

Meloja 1 -peruskurssin tavoitteena on saavuttaa riittävät taidot ja tiedot mielekkääseen ja turvalliseen melonnan harjoittelemiseen, harrastamiseen sekä pelastautumiseen ja selviytymiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kohdistettu Rannikkojääkärikillan jäsenille,
18v täyttäneille Suomen kansalaisille, joilla on riittävä uimataito ja ovat kohtuu kuntoisia. Puolustusvoimat tarkistavat etukäteen kurssille tulijat ja voivat evätä osallistumisen.

Esitiedot

Huomioi ilmoittautumisen loppuaika, 15 vrk ennen kurssia!
Kurssinjohto ja kouluttajat ovat Rannikkojääkärikillan jäseniä tai killan sponsoroimia ulkoisia kouluttajia.
MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Meloja 1 -peruskurssin sisältö:

Melontataidot:
• vesille lähtö ja vesiltä nousu sekä laiturilta että luonnonrannasta
• kajakissa aukkopeitteen kiinnitys ja avaus
• hyvä melonta-asento, tasapaino ja rentous
• eteenpäin melominen
• pysähtyminen
• taaksepäin melominen
• sivuttain melominen ainakin yhdellä tavalla
• tuen ottaminen vedestä, perusteet
• kajakin/kanootin ohjailu ja kääntäminen melanvedoilla, peräsimellä, nostoevällä, painonsiirrolla, melan käyttö peräsimenä
• lauttautuminen

Turvallisuustaidot:
• kanootin turvatarkastus ennen vesille menoa, erityisesti melojan ja kajakin / kanootin kelluvuuden varmistaminen
• kaluston asianmukainen käsittely, huolto sekä hyvät kantotavat
• kanootin / kajakin kaataminen, kiipeäminen avustettuna takaisin kanoottiin tai uiminen kajakin / kanootin kanssa rantaan
• kalustolle ja olosuhteisiin sopivat pelastustavat

Tiedot:
• perustiedot melonnasta ja välineistä, niiden säädöistä ja valinnasta: kanootit, kajakit, liivit, aukkopeitteet, melat ja turvallisuusvarusteet
• jalkatukien säätäminen, peräsimen ja nostoevän käyttö
• olosuhteiden mukainen vaatetus ja varavaatetus
• erilaiset melontaolosuhteet, kuten virtaava vesi, suojaisat reitit, avovesi, vesiliikenne
• eri melontamuodot, esim. rata-, koski-, retkimelonta
• seuratoiminta ja melonnan harrastaminen Suomessa

Ympäristötietous:
• jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet, missä saa/ei saa meloa tai rantautua
• luonnossa liikkuminen, esim. lintujen pesinnän huomioiminen
• ympäristöstä huolehtiminen, esim. roskien kerääminen, kasvihuonekaasupäästöjen huomioiminen toiminnassa.

Turvallisuustietous – turvallisuusajattelu:
• ennakoiva melontataitojen ja turvallisuustaitojen harjoitteleminen
• omien voimien ja osaamisen arvioiminen suhteessa vallitseviin olosuhteisiin ja riskeihin
• sään, tuulen, aallokon ja virtauksen vaikutukset melontaturvallisuuteen
• muu vesiliikenne, veneväylät
• ryhmässä melominen – ryhmäkuri ja kommunikaatio
• turvallisuusvarusteet
• toimiminen hätätilanteessa: hälytä apua – estä lisäonnettomuudet – pelasta, jos voit vaarantamatta itseäsi
• hypotermia – ennaltaehkäisy
• tieto melomaan lähdöstä esim. vajakirjaan

Hinta

30,00 EUR

Koulutuspaikka

Upinniemi
Upinniementie 1160
02470 Upiniemi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Harri Hahkala harri.hahkala@gmail.com, 0400828636
Kurssinvarajohtaja: Asko Horttanainen
asko.horttanainen@kolumbus.fi, 0400855657
Koulutuspäällikkö: Mika Kiuru
mika.kiuru@mpk.fi, 0503926866