Ampumakouluttajien koulutus

Loading Loading...

Ajankohta 26.5.2022
Aika 8.30 - 16.30
Kesto 8 h
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautumisaika 14.4.2022 12.00 - 15.5.2022 23.55


Tavoite

- Tunnistaa ammunnan ja ampujan fyysinen toimintaketju
- Tunnistaa ko. optimaalisen toiminnan yksilölliset esteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- Kehittää ko. toiminnan yksilöllisiä valmiuksia
- Fyysisen minän vaikute psyykksisosiaaliseen minään

Kenelle kurssi soveltuu

Ammunnan kouluttajat, ammunnanjohtajat

Esitiedot

Avainsanat
- Toiminta, tunnistaminen ja kehittäminen
- Havainnointi, hahmottaminen ja ratkaisu
- Ampujan holistisuus

Koulutuksessa puretaan ammunta fyysisenä toiminnallisena ketjuna ja käsitellään ko. Ketjuun vaikuttavien tekijöiden ja valmiuksien vaikutetta ampujan kokonaisvaltaiseen toimintaan. Koulutus toteutetaan teoriaopetuksena ja käytännön harjoituksina.

Paikkoja kurssille on 30.

Sisältö

1. Yksilön biologisuus – kaikki vaikuttavat kaikkeen
- fyysinen minä suhteessa psyykkiseen minään ja olemiseen tai toimintaan ryhmässä ja ympäristössä
2. Toiminnan ketju
- havainnointi, hahmottaminen ja ratkaisumotoriikka
- pintataso, syvä- ja kehityksellinen taso
3. Ammunnan analyysi
- ammunnan toiminnan ketju
4. Ammuntaan vaikuttavat fyysiset tekijät ja valmiudet sekä mahdolliset esteet
- pintatasolla
- syvä- ja kehityksellisellä tasolla
- tasapaino
- motoriikka
- hahmottaminen
5. Ammunnan kehittäminen ja kouluttaminen em. Tekijöiden ja valmiuksien keinoin
- tunnistaminen/ kartoittaminen
- harjoitteet yksilö- ja ryhmätasolla
6. Koonti ja reflektointi

(Koulutuksen välissä lounas)

Hinta

Maksuton.

Koulutuspaikka

Aluetoimiston luokka, Oulu
Hiukanreitti 40
90650 Oulu

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvät kyselyt:
Markku Lappalainen
Kurssinjohtaja
markkulappal@gmail.com

Kurssin hallinto:
Harri Pekkala
Koulutuspäällikkö
harri.pekkala@mpk.fi
p. 040 668 2585