TOIMIJA NIINI22 Kouluttajakurssi MPK K1 (jonotus mahdollista)

Loading Loading...

Ajankohta 20.8.2022 - 21.8.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Niinisalo (Kankaanpää)
Ilmoittautumisaika 1.5.2022 19.15 - 7.8.2022 21.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:

Muistaa (tuntee)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

Ymmärtää (osaa)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

Soveltaa (hallitsee)
– kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

Kurssille osallistujan on kurssille saapumisen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä.

Kurssilla käytetään omia varusteita. Osa koulutuksesta tapahtuu ulkona, joten pukeudu sään ja kelin mukaisesti. Majoittuminen kasarmilla yhteismajoituksena tuvissa.

Yleisiä ohjeita osallistujille löydät seuraavan linkin takaa:
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-osallistujalle/

MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssin alustava aikataulu:

Lauantai 20.8.

0800 Ilmoittautuminen (alkaen)
0900 Kurssin aloitus
0930 Oppitunnit kouluttamisen perusteista
1200 Lounas
1300 Esimerkkikoulutus
1345 Oppitunnit kouluttamisen perusteista jatkuvat
1500 Näyttökoulutusten ohjeistus, aiheiden ja ryhmien jako, koulutusten suunnittelua ja valmistelua
1700 Päivällinen
1800 Koulutusten suunnittelua ja valmistelua, ulkoilu/liikunta
2100 Iltapala, mahdollisuus jatkaa koulutusten suunnittelua ja valmistelua
2300 Hiljaisuus, huolto, lepo

Sunnuntai 21.8.

0600 Herätys, aamupala, koulutusrastien valmistelut
0800 Näyttökoulutukset à 30 min + 15 min palaute
1300 Lounas
1400 Materiaalien huolto ja palautus, palaute ja loppupuhuttelu
1600 Kotiutus (viimeistään)

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

PorPr, Niinisalo
Varuskunnantie 112
38841 Niinisalo (Kankaanpää)

Yhteystiedot

Tuomo Schwela
tuomo.schwela@gmail.com

Koulutuspäällikkö
Antti Koskela
040 821 1254
antti.koskela@mpk.fi