TOIMIJA NIINI22 Kurssinjohtajakurssi MPK K2

Loading Loading...

Ajankohta 20.8.2022 - 21.8.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Niinisalo (Kankaanpää)
Ilmoittautumisaika 1.5.2022 22.38 - 7.8.2022 21.00


Tavoite

Kurssinjohtajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK kurssinjohtajalisenssi 2-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimeenpanna MPK:n kurssia kurssinjohtajana. Kurssinjohtaja on kurssinsa pääkouluttaja. Hänen tulee kyetä kouluttamaan vähintään tyydyttävästi oman kurssinsa aiheet.

Kurssinjohtajakurssin jälkeen kurssilainen:

Ymmärtää (osaa)
– kurssinjohtajan tehtävät ja vastuut useamman kouluttajan/aiheen käsittävän kurssin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
– huomioida roolinsa kurssin pääkouluttajana kouluttajien ohjaamisessa, tavoitteiden määrittämisessä kouluttavien osaamistason mukaan, kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen valinnassa ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämisessä
– kurssinjohtajan ja kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit kurssin koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– laatia kurssin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat (ml turvallisuus) ja tukipyynnöt

Muistaa (tuntee)
– erot harjoituksenjohtajan ja oman kurssinjohtajan roolinsa välillä kurssin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
– oman toimintansa merkityksen koko harjoituksen läpiviennissä
– kurssinjohtajan osuuden kurssin hallinnollisissa asioissa MPK:n tietojärjestelmässä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat kokeneet MPK K1-lisenssin omaavat kouluttajat, jotka ovat kiinnostuneet MPK:n kurssinjohtajan tai kurssin varajohtajan tehtävistä.

Esitiedot

Kurssille osallistuminen edellyttää MPK:n Kouluttajakurssin hyväksyttyä suorittamista.
Kurssilla käytetään omia vaatteita, pukeudu sään ja kelin mukaisesti. Majoitus kasarmissa tuvissa yhteismajoituksena.

Kurssille osallistujan on kurssille saapumisen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä.

Yleisiä ohjeita osallistujille löydät seuraavan linkin takaa:
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-osallistujalle/

MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä kurssia. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kurssinjohtajan käsikirjaa.

Ohjelmaluonnos
La 20.8.
08.30-09.00 Ilmoittautuminen
09.00-09.15 Kurssin avaus
09.15-11.00 Kurssinjohtajan tehtävät, kertaus etäjaksosta (ohessa tauko)
11.00-11.30 Kurssinjohtaja ja tiedonhallintajärjestelmä (THJ)
11.30-12.00 Lounas
12.00-14.30 Ryhmätyö: Kurssin toteuttamis- ja turvallisuussuunnitelman
laadinta
14.40-15.30 Ryhmätyön tarkastelua
15.30-16:30 Tukipyynnön laatiminen ja tarkastelu
16:30-17.00 Päivällinen
17.00-17.30 Varuskuntakohtaiset/toimipaikkakohtaiset toimintamallit


su 21.8.
08.00 Aamupala
08.30-09.30 Ryhmätyö: Kurssinjohtajan kohtaamia haasteita (case tehtävät)
09:30-10.00 Ryhmätyön tarkastelu
10:00-11.00 Kurssibudjetti, kurssipalautteet ja GDPR (ohessa
kurssipalautteen antaminen)
11.00-11.30 Lounas
11.30-12.15 Kurssikirje ja markkinointi - kurssikirjeen laatiminen
12.30-13.00 Kurssikirjeen tarkastelu
13.00-13.30 Kurssinjohtajan itsearviointi
13.30-13.45 Palautteet ja kurssin päättäminen
13.45- Päätöskahvi


Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

PorPr, Niinisalo
Varuskunnantie 112
38841 Niinisalo (Kankaanpää)

Yhteystiedot

Teuvo Jaskari
teuvo.jaskari@gmail.com

Koulutuspäällikkö
Antti Koskela
antti.koskela@mpk.fi
0408211254