NASTA Lempi 2022: Informaatiovaikuttaminen

Loading Loading...

Ajankohta 26.8.2022 - 28.8.2022
Aika 10.00 - 14.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautumisaika 3.6.2022 10.00 - 7.8.2022 23.00


Tavoite

Tarkoituksena on kehittää kurssilaisen medialukutaitoa. Kurssi lisää osallistujan ymmärrystä informaatiovaikuttamisesta ja antaa valmiuksia suojautua vaikuttamispyrkimyksiltä sekä torjua disinformaation leviämistä ja vaikuttavuutta.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
• tuntee informaatiovaikuttamisen käsitteen
• osaa tulkita informaatiovaikuttamista ja ymmärtää miten suojautua siltä
• osaa torjua disinformaation levittämistä ja vaikuttavuutta
• tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille yli 18 -vuotiaille naisille. Sopii erityisen hyvin työelämässä oleville, media- ja viestintäalan toimijoille sekä alan opiskelijoille. Henkisesti vaativa kurssi.

Esitiedot

HUOM! Kurssi on tällä hetkellä täydessä vahvuudessa. Voit vielä ilmoittautua jonoon peruutuspaikkaa varten.

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Informaatiovaikuttamisen kurssille osallistujalla tulee olla hyvät tietotekniset taidot. Kurssilaiselta edellytetään omaa kannettavaa tietokonetta tai tablettitietokonetta, jossa on langaton internetyhteys (wifi), tai älypuhelinta, jossa on dataliittymä.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje. Kirjeessä informoidaan aikatauluista, saapumis- ja ilmoittautumisjärjestelyistä, jaettavasta varustuksesta, majoitusjärjestelyistä, koulutustiloista, turvallisuusasioista, ruokailuista ja muun muassa sotilaskotipalveluista.

Ilmoittautumisen voi ilman perusteluja ja ilman maksuvelvoitetta perua viimeistään 21 päivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen perumiseen pitää olla pätevä syy (sairaus tms.). Lasku osallistumismaksusta lähetetään sähköpostitse noin viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Kurssipaikoista puolet on varattu ensimmäistä kertaa NASTA-harjoitukseen osallistuville.

Sisältö

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muotoihin, informaatiosotaan ja propagandalta suojautumiseen. Kurssilla päästään käymään kuvitteellista infosotaa harjoituksessa, joka avaa näkemään virallisen viestinnän vaikeuden huhujen, trollien ja resonaattoreiden hämmentäessä soppaa.

1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt)
2. Tilannekuva
• Tämänhetkinen toimintaympäristö
3. Informaatiovaikuttaminen
• Mitä on informaatiovaikuttaminen?
• Mitä disinformaatio tekee ihmiselle?
• Mitä on infosota ja hybridivaikuttaminen?
• Suojautuminen ja vastakeinot
4. Infosotaharjoitus
5. Vihapuhe
• Mitä voidaan tehdä ja miten suojautua vihapuheelta?
6. Kurssin päätös (palautekeskustelu)

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus. Lotta Svärd säätiö tukee tätä koulutusta.

Koulutuspaikka

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87101 Kajaani

Yhteystiedot

Elise Ylitalo
Kurssinjohtaja
p. 050 3628368
elise.ylitalo@gmail.com

Jari Ruskela
Valmiuspäällikkö
p. 040 8214826
jari.ruskela@mpk.fi