ESMPP Kyberturvallisuuden jatkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 24.8.2022 - 25.8.2022
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 4
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Verkkokurssi
Ilmoittautumisaika 16.6.2022 9.00 - 4.8.2022 18.00


Tavoite

Oppia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan syksyn soveltavalla erikoiskurssilla ”ILMAPP Kybermaailman Sotapeli” puolustamaan sinisen tiimin organisaatiota verkko- ja informaatiovaikuttamista vastaan. Erikoiskurssille voi hakea tämän jatkokurssin tiedoilla ja taidoilla.

Tämän verkossa toteutettavan kyberturvallisuuden jatkokurssin kokonaisuus on jaettu osiin, joiden kuvaukset seuraavassa:

Tuntee:
1- Yleinen osio
- Yleistä verkkoympäristöstä
- Kybertoimintaympäristön toiminnan jatkuvuuden periaatteita
- Kybertoimintaympäristöön liittyvää lainsäädäntöä
- Operaatioturvallisuuden perusteet
- Tietoturva- ja kyberuhkia, alan toimijoita
- Yleiskuva erilaisista verkkohyökkäyksistä ja haitanteoista
- Yleiskuva sovellettavista verkkotyökaluista, ohjelmistoista ja palveluista

2 - NOC– Network Operations Centre osio
- NOC toiminnan perusteita
- IP verkkojen rakenteet, laitteet ja toiminnot - LAN, WAN
- Verkon ja tietokoneiden tutkimiseen käytettäviä työkaluja
- IPv4 ja IPv6 perustoiminnot
- Verkon peruspalvelut ARP, NTP, DNS
- Oman toiminnan ja tietojärjestelmien suojaamisen ja valvonnan periaatteet

3 - SOC– Security Operations Centre osio
- SOC toiminnan perusteita ja Tier-jako
- Kuinka poikkeamia etsitään ja havaitaan
- Miten tunnistaa tietoturvariskejä ja epäilyttäviä tapahtumia
- Miten tilannekuvaa kyberturvallisuuspoikkeamista ylläpidetään
- Poikkeamien ja ilmoitusten raportointi eri kumppaneille ja viranomaisille

Osaa:
4 - Harjoittelu osio
- Asentaa ja konfiguroida VirtualBox ja OpnSense palomuuri
- Asentaa ja käyttää VirtualBox ja MISP
- Asentaa ja käyttää WireShark-työkalua
- Tutkia IPv4 protokollaa WireSharkilla
- Kirjata poikkeamahavainnot MISP:iin

Kenelle kurssi soveltuu

Kohderyhmä on tietoverkkojen suojaamisesta ja valvonnasta kiinnostuneet henkilöt.
Kurssi kehittää kybermaailman sotilaallisia valmiuksia.
18 vuotta täyttäneille.

Kurssilla opitut tiedot ja taidot toimivat esitietoina Kybermaailman Sotapeli – erikoiskurssille, joka pidetään lokakuun lopulla.

Puolustusvoimat hyväksyy kurssille valittavat osallistujat.

Esitiedot

Kurssi rakentuu pääosin Linux-pohjaisille työkaluille, ohjelmistoille ja tcp/ip verkkolaitteille, joten kohtuullinen Linux-tuntemus on suositeltavaa.
On suositeltavaa, että kurssilainen pystyy itsenäisesti omassa ympäristössä harjoitella VirtualBox tai vastaavassa ympäristössä.
(VirtualBox ympäristön lataus ja asennus ohjeistetaan kurssilla)
Kurssi pidetään verkkokurssina, jolloin PVMoodle käyttäjätunnus ja Teams-taitoja tarvitaan

Sisältö

Kurssille hyväksytyille lähetetään osallistumisilmoitus sekä ohjeistus sähköpostilla.

Osioiden kuvaus:
1 - Yleistä osio: opiskellaan kyberturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, operaatioturvallisuutta ja verkkojen toiminnan varmistamista. Verkkotyökalujen käyttö opetellaan ohjeistettujen harjoitteiden kautta.
2 - NOC osio: perehdytään Network Operations Center perusteisiin, miten tietoverkkoa tutkitaan, suojataan ja valvotaan.
3 - SOC osio: perehdytään Security Operations Center perusteisiin ja harjoitellaan tietoverkkojen poikkeamien havainnointia. -tutkimista, -hallintaa, -vaikutusten arviointia ja tilanneraportointia.
4 - Harjoittelu- osio: asennetaan harjoitteluympäristö ja käytetään omatoimiseen tehtävien itseopiskeluun

Kurssilla oppimista mitataan osiokohtaisesti.

Kurssi antaa valmiuksia toimia lokakuussa pidettävällä soveltavalla kyberturvallisuuden erikoiskurssilla ”Kybermaailman sotapeli”.
Erikoiskurssille hakevat ja sille hyväksytyt henkilöt sijoitetaan tämän jatkokurssin osiokohtaisten koetulosten perusteella sopiviin pelirooleihin.

Kurssi toteutetaan etänä käyttäen PVMoodle ja Teams-ympäristöjä.
- PVMoodle opintojaksoja
- Itsenäisesti tehtävät harjoitteet
- Teams luennot ja työpajat

Huom: kurssikuvauksen yksityskohdat voivat muuttua, seuratkaa sivustoa.

Hinta

Kurssi on kurssin suorittaneille maksuton.
Aiheettomat peruutukset/poisjäämiset käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuspaikka

Etäkurssi Verkkokurssi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Tuomas Hauvala, tuomas.hauvala@mpk.fi
Kurssin hallinto Kim Malmberg, kim.malmberg@mpk.fi