Taistelijan perustaidot II jatkokurssi 2

Loading Loading...

Ajankohta 9.12.2022 - 11.12.2022
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 2,5 päivää
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 20.7.2022 17.42 - 13.11.2022 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:
Muistaa
o kevyt konekivääri PKM
▪ varomääräykset
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
o viuhkapanos
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
o A2 mekanisoidun vastustajan perustoiminta-ajatuksen
o suojelu- ja erityisesti CBRN-suojelun perusteet
o A2 mekanisoidun vastustajan perustoiminta-ajatuksen

• Ymmärtää
o kevyt konekiväärin PKM
▪ varomääräykset
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
o viuhkapanoksen
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
o toiminnan kulunvalvontapaikalla ja vartiomiehen toiminnan kohdetta suojatta-essa
o ryhmän
▪ tunnustelijoiden käytön ja toiminnan
▪ ryhmän kokoonpanon
▪ ryhmän kaluston
▪ etenemismuodot
• avojono ml. tunnustelijat
• avorivi
• ryhmän partiokiila
• parvi
▪ taukomuodon
▪ puolustuksen
• torjuntasuunta, pesäkkeen rakenne
• siili
• vaihtoasema
• vara-asema
▪ hyökkäyksen
▪ ylläkön
▪ irtautumisen
o valmiiden maalien ammuttamisen

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä on asevelvollinen, joka:
- on suorittanut varusmiespalveluksensa sekä
- suorittanut kurssin "Taistelijan koulutus, jatkokurssi 1" tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot

Esitiedot

Opiskele ennen lähikoulutusta itseopiskeluna seuraavat aiheet:
1) Kirjallinen materiaali
Kevytasekäsikirja 2018, 62-74, kevyt konekivääri PKM
Taistelijan Opas 2013, 68-70, viuhkapanos

2) Verkkomateriaali
Taistelukenttä 2020, PVMoodle-opetuspaketti, A2 mekanisoitu vastustaja

Linkkejä:
Kevytasekäsikirja 2019:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS_Kevytasek%C3%A4sikirja_2019.pdf/f80efe96-3d7a-9ce0-0a21-74c10c13cd1c/PEVIESTOS_Kevytasek%C3%A4sikirja_2019.pdf?t=1552980212000

Taistelijan Opas 2013:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS-Taistelijan-Opas-2013.pdf/5ff133da-053a-4b7f-aeaa-0180fcb5fcb9/PEVIESTOS-Taistelijan-Opas-2013.pdf?t=1459255902000

PVMoodle-opetuspaketti, A2 mekanisoitu vastustaja
https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=7445

Sisältö

Tärkeimpinä teemoina ovat ryhmän toiminta, tulenjohto ja ryhmäaseet.

Hinta

Koulutuspaikka

Santahamina
Santahamina
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkkö: Mats Fagerström, 050363 2477, mats.fagerstrom@mpk.fi
Kurssinjohtaja: Manu Lehtonen, manu.lehtonen@gmail.com, 040 7038837