Den sjunde finlandssvenska försvarsdagen

Loading Loading...

Ajankohta 15.10.2022
Aika 12.00 - 17.30
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Lahtis
Ilmoittautumisaika 20.6.2022 8.54 - 13.10.2022 13.00


Tavoite

Den sjunde finlandssvenska försvarsdagen belyser Finlands roll som kommande NATO-medlem. Vilka krav och önskemål kommer NATO att ställa på Finland? Vilka förmågor har Finland som, ur NATO:s perspektiv, är intressanta? Hur ställer sig Finland till NATO-ledda operativa uppgifter utomlands i fredstid? Vad innebär Sveriges och Finlands NATO-medlemskap för det nordiska samarbetet och situationen i Östersjöregionen?

Kenelle kurssi soveltuu

Kursen är avsedd och öppen för alla intresserade 16 år fyllda

Kursavgiften är 78 €, deltagande under 30 år betalar 38 €. Avgifterna faktureras av MPK. En räkning skickas som bilaga till ett e-postmeddelande. Avgiften innehåller busstransporterna, måltiderna och programmet. Anmälningarna beaktas i den ordning de inkommer.

Antalet platser är begränsat. Frågor om anmälan kan riktas till Eeva Keränen (eeva.keranen@mpk.fi, 040 503 3167).

Utländska medborgare kan inte anmäla sig via MPK:s system utan bör kontakta Eeva Keränen före utgången av anmälningstiden

BUSSTRANSPORTERNA TILL OCH
FRÅN FÖRSVARSDAGEN
Arrangörerna rekommenderar bussarna för
alla deltagare
Buss 1 Österbotten, start Neste Edsevö
kl. 05.00, Vasa resecentrum
kl. 06.00
Buss 2 Åboland, Åbo busstation, pf. 9,
start kl. 09.00
Buss 3 Västra Nyland, Ekenäs resecentrum,
start kl. 09.30,
Karis busstation, Ingå vsk., Pickala,
Obbnäs vsk.
Buss 4 Huvudstadsregionen, Helsingfors,
Mannerheims ryttarstaty start kl.
10.55
Buss 5 Östra Nyland. Lovisa,
Alexandersgatans hållplats. kl. 10.30,
Borgå turisthållplats kl. 11.00
Bussväblarna ger närmare information om
rutterna och tiderna.
Bussväbel Österbotten 040-0367862
Bussväbel Åboland 044-0111944
Bussväbel Västra Nyland 050-4678502
Bussväbel Helsingfors 050-9119752
Bussväbel Östra Nyland 0400-305712

Esitiedot

Under försvarsdagen behandlas även utvecklingen i Ryssland. Vilka alternativa scenarier kan urskiljas? Vilken inverkan har detta på Finland? Även den finska värnpliktens roll och framtid i NATO-Finland behandlas.

Därefter kan Du anmäla Dig till försvarsdagen, som betraktas som en MPK kurs. Deltagande värnpliktiga beviljas ett ersättande reservövningsdygn. Du ombeds i samband med anmälningen svara på några frågor angående transporter och måltider. Anmäl Dig nu, sista anmälningsdagen är 7.10.2022

Sisältö

FÖRSVARSDAGENS PROGRAM
Kl. 12.15 Ankomst till Officersmässen i Lahtis.
Arbetslunch serveras.
Kl. 13.00 Försvarsdagen öppnas.
Musik av Gardets musikkårs septett under ledning av kapellmästaren, översergeant Markus Virtala.
Öppningsanförande och arrangörernas hälsning.
Utvecklingsdirektör
Carl-Johan Hindsberg, ordförande för
försvarsdagens arrangörsarbetsgrupp.
Kl. 13.20 Pandeldebatt 1:
”Rysslands anfallskrig på Ukraina och framtida
scenarier”.
Carolina Wendil Pallin, forskningsledare vid
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
Ilmari Käihkö, docent och lektor i krigsvetenskap
vid Försvarshögskolan i Stockholm och
gästforskare vid Alexander-Institutet, Helsingfors
Universitet.
Antti Kuronen, utrikesreporter vid YLE.
Moderator: filosofie magister, kommendörkapten
res Robin Elfving.
Kl. 14.20 kaffepaus.
Kl. 14.50 Paneldebatt 2:
”Vad betyder NATO-medlemskapet för Finland och
vilka är förväntningarna?
Kari Takanen, viceamiral och huvudstabens
tidigare chef.
Tuomas Forsberg, professor vid Helsingfors
universitet.
Jan-Erik Enestam, tidigare försvarsminister.
Moderator: Kommendörkapten Jenni Bäck.
Kl. 15.50 Paneldebatt 3
”Värnplikten utvecklas i Finland”
Linn Palmgren, ekonomie studerande,
underlöjtnanten res.
Sami Nurmi, brigadgeneral, Försvarsministeriet.
Heidi Himmanen, teknologie doktor, löjtnant res.
Moderator: Sergeant res Ted Urho.
Kl 16.50 Försvarsdagens avslutning, premieringar.
Kl. 17.30 Försvarsdagsmiddag med underhållningsprogram.
Kl. 20 Hemfärd.

Hinta

78,00 EUR + alv 0%
Under 30-åriga deltagare betalar 38€

Koulutuspaikka

Officersmässen i Lahtis
Upseerikerhonkatu 3
15700 Lahtis

Yhteystiedot

Kurschef Charlie Hindsberg (carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi)

Eeva Keränen, eeva.keranen@mpk.fi